- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

Da dugnad ble klassekamp

Dugnad ble det kalt, da helsepersonell fikk svekket sin rett til hviletid over natta; da lærerne plutselig måtte jobbe døgndrift for å ivareta undervisning til barn under stadige rop om at de «sårbare» ikke ble ivaretatt. Dugnad het det når ufrivillig deltidsarbeidende og ringevikarer mistet halve lønna og de permitterte og ledige møtte et NAV-system like ridd av mistillit til dem, som regjeringen møtte bedriftenes kontantstøtte med tillit.

Les hvordan hvordan krisetiltak og dugnadsbegrepet misbrukes i siste utgave av Sentralposten (nr. 3 2020), medlemsbladet til Norsk tjenestemannslag Sentralforvaltningen (bladet krever ikke abonnement), en artikkel ført i pennen av For velferdsstatens Helene Bank.