- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

10 fakta om privatisering

For velferdsstaten har hentet ut ti fakta om privatisering fra Velferdstjenesteutvalgets utredning,
«Private aktører i velferdsstaten» NOU 2020: 13:

10 FAKTA OM PRIVATISERING AV VELFERDSTJENESTER