Privatisering

Siden 1980-tallet har offentlig virksomheter i større og større grad blitt utsatt for privatisering og konkurranseutsetting. Prosessen startet med å omgjøre kommunale renholdsoppgaver og statlige teletjenester til aksjeselskap, og idag har markedet ekspandert til områder det tidligere var ekskludert fra: omsorgs- og trygdetjenester, sykehus og utdanning. En annen privatiseringsmekanisme er såkalte offentlig-privat-samarbeid (OPS), hvor private aktører bygger ut prosjekter som de så leier ut tilbake til det offentlige. 

For velferdsstaten arbeider mot denne utviklingen. Private interesser står i motsetning til fellesskapets interesser, og erfaring viser at der det offentlige slipper taket øker ulikhetene, klasseforskjellene, og sosial nød. Brede allianser og folkelig støtte har klart å holde privatisering og konkurranseutsetting delvis i sjakk, men den markedsliberale offensiven for privatisering tar mange veier.

Artikler om Privatisering

Innlegg: Loven må endres

Mari Rise Knutsen og Jenny Eiksund skriver bra i Klassekampen 8. november om viktigheten av å hegne om steinerskolene. De er bekymret for steinerskolens fremtid etter at regjeringen varslet kutt i støtten til kombinerte skoler. Regjeringen har nå varslet kompenserende...

les mer

Innlegg: Clemet unnlater å ta ansvar

Kristin Clemet var som utdanningsminister i Bondevik II-regjeringen ansvarlig og pådriver for en liberalisering av privatskoleloven. Endringene viste seg å åpne for kommersielle eiere og konkurranse. Godkjenningsgrunnlaget ble utvidet til blant annet å gjelde skoler...

les mer
Kommentar: Samfunnsansvaret

Kommentar: Samfunnsansvaret

Evnen til samarbeid om de store veivalgene vil avgjøre velferdsstatens framtid. I går åpnet to av Norges største fagforbund sine landsmøter. Avgjørelsene som tas der kan bli viktige for retningsvalg i velferdsstaten. Utdanningsforbundet (UDF) og Norsk...

les mer
Kronikk: Skolen er ved et veiskille

Kronikk: Skolen er ved et veiskille

Det har blåst opp til liten storm rundt vilkårene for å drive privatskoler i Norge. Dagsavisen tar 25.10 steinerskolene i forsvar etter at regjeringen har kuttet i støtten til kombinerte skoler. Steinerskolens økonomiske vansker er illustrerende for en sektor med et...

les mer
Notat: Privatskoler i Norge

Notat: Privatskoler i Norge

I dette notatet gis det en oversikt over utviklingen av statsstøttede privatskoler i Norge. Privatskoler har alltid eksistert parallelt med den offentlige fellesskolen, men antallet skoler og elever var lenge svært lavt og var i all hovedsak tydelige religiøse eller...

les mer
Innlegg: Fordreie, forskjønne, forføre

Innlegg: Fordreie, forskjønne, forføre

Mitt hovedpoeng i intervjuet som stod på trykk den 15. september i Dag og Tid, var at Høyre og Frp i valgkampen klarte å ufarliggjøre det systemskiftet som markedsretting og privatisering til kommersielle aktører innebærer for vår solidariske velferdsmodell. Lite...

les mer

Bla i arkiv