Arrangementer

Ved jevne mellomrom er For velferdsstaten, LO i Oslo, Manifest, De Facto og For velferdsstaten arrangører av Politisk Pub, hvor vi inviterer relevante personer til å diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til velferd, fordeling og arbeidsliv. For velferdsstaten er også med å holde andre konferanser, møter og seminarer. Nedover finner du både kommende arrangementer, samt informasjon om, og innhold fra, tidligere arrangementer. 

Arrangementer
SVK2016: Fra stoppeklokke til tillitsreform

SVK2016: Fra stoppeklokke til tillitsreform

En tillitsreform krever avvikling av markedsreformene, målstyringen og kontrollregimene som har erobret offentlig sektor siden 1980-tallet. Borgmester for Sundhed og Omsorg i København, Ninna Thomsen har gått i spissen for dette arbeidet.

les mer
Dagskonferanse: Kritisk blikk på TISA

Dagskonferanse: Kritisk blikk på TISA

Fagforbundet ønsker å rette et kritisk blikk på TISA-avtalen og diskutere hva fagbevegelse og frivillig organisasjoner kan gjøre for å møte utfordringene. I den anledning inviterer Fagforbundet til dagskonferanse om TISA torsdag 18. desember 2014 kl 0900-1600 i Keysersgate 15, Oslo.

les mer
Velferdskonferansen 2013 – Slik vil vi styre offentlig sektor

Velferdskonferansen 2013 – Slik vil vi styre offentlig sektor

Velferdskonferansen 2013 ble avholdt 15. april på Oslo kongressenter. Temaet var Slik vil vi styre offentlig sektor. Her kan du finne program med presentasjoner, filmsnutter, presseklipp og annet fra denne konferansen, og presentasjoner fra de regionale velferdskonferansene.

les mer
Kjersti Barsok om HR og LEAN production

Kjersti Barsok om HR og LEAN production

Vi har verdens beste offentlige sektor med verdens beste offentlige ansatte – ikke gjør oss til en dårlig kopi av privat sektor og ikke forsøk å styre oss etter prinsipper som ikke tar samfunnsoppdraget vårt på alvor. Vi tar samfunnsoppdraget og jobbene våre på alvor, det er på de premissene vi vil være med å utvikle sektoren.

les mer
Velferd som fellesskap – med visjoner om et annet samfunn

Velferd som fellesskap – med visjoner om et annet samfunn

Välfärdens verksamheter är inte bara producenter av tjänster, de är också mötesplatser.(..) De som finns i välfärdens verksamheter – medarbetare och brukare – utformar dem genom sin aktivitet. New public management går ut på att så långt möjligt begränsa deras inflytande över verksamhetens karaktär. Vi måste istället ta tillvara den dynamik som uppstår när människor möts och interagerar med varandra. Det är de som själva befinner sig i verksamheten som vet hur den kan utvecklas.

les mer
Fra defensiv til offensiv – vi har alternativene!

Fra defensiv til offensiv – vi har alternativene!

«Att demokratisera den offentliga sektorn är en akut uppgift. Och samtidigt början på en långt större uppgift – att forma ett sätt att leva som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.» Slik avsluttet David Eklind Kloo, internasjonal sekretær i Handelsanställ­das förbund, sitt innlegg på Velferdskonferansen.

les mer