Publikasjoner

Her finner du oversikt over ulike publikasjoner produsert av, eller med folk fra, For velferdsstaten. Våre egne rapporter og notater er henholdsvis lengre og kortere undersøkelser og analyser av brennbare temaer innen våre tema-områder. Du kan lese mer om våre notater og rapporter under, samt laste dem ned som PDF. Bøkene og pamflettene er skrevet av ansatte eller tidligere ansatte i For velferdsstaten. Du finner sammendrag av dem under, samt lenke til forlaget dersom du ønsker å kjøpe dem.

I perioden 2003-2013 ga For velferdsstaten ut en skriftserie, som ikke lenger er i produksjon. Du kan lese mer og laste dem ned som PDF nederst på siden, eller ved å trykke her.

Bøker og Pamfletter

Velferdsprofitørene (Linn Herning. 2015)

Velferdsprofitørene (Linn Herning. 2015)

Velferdsprofitørene satte debatten om både innhold og språk i det offentlig ordskiftet om kommersielle velferdsaktører på agendaen. I boken forklarer forfatter Linn Herning hvordan velferdsprofitørene har vokst frem, hvem de er, og hva som skjer når de overtar viktige...

les mer
Velferdsstatens vekst og fall (Asbjørn Wahl. 2009)

Velferdsstatens vekst og fall (Asbjørn Wahl. 2009)

I Velferdsstatens vekst og fall analyserer Asbjørn Wahl, tidligere daglig leder i For velferdsstaten, velferdsstatens fremvekst som et resultat av forskyvninger i maktforhold. Boken beskriver hvordan maktforholdene de senere årene har endret seg som en følge av...

les mer

Notater

Notat: Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven

Notat: Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven

For velferdsstatens notat beskriver konsekvensene av regjeringens lovforslag om fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og hvorfor kommunene bør avvise det. Lovforslaget behandles etter planen i Stortinget 8. juni 2021. Regjeringen vil bidra til at...

les mer
Notat om PBL og de kommersielle barnehagenes makt

Notat om PBL og de kommersielle barnehagenes makt

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har i mange tiår vært en av de viktigste premissleverandørene for norsk barnehagepolitikk. De er en arbeidsgiverorganisasjon for alle typer private barnehager, ideelle så vel som kommersielle, samtidig står de for en politikk som...

les mer

Rapporter

Rapport: Attføring på anbud

Rapport: Attføring på anbud

– Regjeringen hevder at konkurranse skaper mangfold, våre funn viser at det ikke stemmer. Attføring på anbud har også gitt velferdsprofitørene nye, lukrative markeder, sier Linn Herning,

les mer
Rapport: Barnevern som profittarena

Rapport: Barnevern som profittarena

I denne rapporten viser De Facto at barnevern nå er noe av det mest lønnsomme man kan investere i, og at sektoren domineres av kommersielle konsern. Rapporten ble opprinnelig publisert i 2016, og ble oppdatert med nye tall i 2019. Last ned den originale utgaven av...

les mer