Publikasjoner

Her finner du oversikt over ulike publikasjoner produsert av, eller med folk fra, For velferdsstaten. Våre egne rapporter og notater er henholdsvis lengre og kortere undersøkelser og analyser av brennbare temaer innen våre tema-områder. Du kan lese mer om våre notater og rapporter under, samt laste dem ned som PDF. Bøkene og pamflettene er skrevet av ansatte eller tidligere ansatte i For velferdsstaten. Du finner sammendrag av dem under, samt lenke til forlaget dersom du ønsker å kjøpe dem.

I perioden 2003-2013 ga For velferdsstaten ut en skriftserie, som ikke lenger er i produksjon. Du kan lese mer og laste dem ned som PDF nederst på siden, eller ved å trykke her.

Bøker og Pamfletter

Velferdsprofitørene (Linn Herning. 2015)

Velferdsprofitørene (Linn Herning. 2015)

Velferdsprofitørene satte debatten om både innhold og språk i det offentlig ordskiftet om kommersielle velferdsaktører på agendaen. I boken forklarer forfatter Linn Herning hvordan velferdsprofitørene har vokst frem, hvem de er, og hva som skjer når de overtar viktige...

les mer
Velferdsstatens vekst og fall (Asbjørn Wahl. 2009)

Velferdsstatens vekst og fall (Asbjørn Wahl. 2009)

I Velferdsstatens vekst og fall analyserer Asbjørn Wahl, tidligere daglig leder i For velferdsstaten, velferdsstatens fremvekst som et resultat av forskyvninger i maktforhold. Boken beskriver hvordan maktforholdene de senere årene har endret seg som en følge av...

les mer

Notater

Notat: 10 fakta om privatisering

Notat: 10 fakta om privatisering

For velferdsstaten har hentet ut ti fakta om privatisering fra Velferdstjenesteutvalgets utredning, "NOU 2020: 13, Private aktører i velferdsstaten": 1. Ingen har fullt innsyn i de private selskapene sin økonomi. 2. Det har ikke vært mulig å fastslå om pengene går til...

les mer
Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Dokumentasjonen på at dagens regulering av de private barnehagene ikke fungerer, er massiv. I 2019 sendte Solberg-regjeringen forslag til endringer i barnehageloven på offentlig høring. For å øke den offentlige kontrollen med barnehagemidlene mente regjeringen at det...

les mer
Notat: NHOs distriktsfrieri for kommersiell velferd

Notat: NHOs distriktsfrieri for kommersiell velferd

Stortingsflertallet fra september 2022 har et uttalt mål om å stoppe kommersialiseringen av de offentlig finansierte velferdstjenestene. Målet er  gode offentlige velferdstjenester og langsiktige samarbeid med ideelle aktører  uten profittmotiv. NHOs oppgave er å...

les mer
Notat: Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven

Notat: Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven

For velferdsstatens notat beskriver konsekvensene av regjeringens lovforslag om fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og hvorfor kommunene bør avvise det. Lovforslaget behandles etter planen i Stortinget 8. juni 2021. Regjeringen vil bidra til at...

les mer

Rapporter

Rapport: Veien til profittfri velferd

Rapport: Veien til profittfri velferd

For velferdsstaten har sammen med Defacto samlet erfaringer fra fem storbykommuner som har tatt opp kampen mot velferdsprofitørene. I rapporten «Veien til profittfri velferd. Erfaringer fra fem storbyer» gjennomgår Roar Eilertsen og Helene Bank hvilke tiltak som er gjennomført og hvordan erfaringene med disse har vært.

les mer
Rapport: Attføring på anbud

Rapport: Attføring på anbud

– Regjeringen hevder at konkurranse skaper mangfold, våre funn viser at det ikke stemmer. Attføring på anbud har også gitt velferdsprofitørene nye, lukrative markeder, sier Linn Herning,

les mer
Rapport: Barnevern som profittarena

Rapport: Barnevern som profittarena

I denne rapporten viser De Facto at barnevern nå er noe av det mest lønnsomme man kan investere i, og at sektoren domineres av kommersielle konsern. Rapporten ble opprinnelig publisert i 2016, og ble oppdatert med nye tall i 2019. Last ned den originale utgaven av...

les mer