Arrangementer

Velferd som fellesskap – med visjoner om et annet samfunn

Välfärdens verksamheter är inte bara producenter av tjänster, de är också mötesplatser.(..) De som finns i välfärdens verksamheter – medarbetare och brukare – utformar dem genom sin aktivitet. New public management går ut på att så långt möjligt begränsa deras inflytande över verksamhetens karaktär. Vi måste istället ta tillvara den dynamik som uppstår när människor möts och interagerar med varandra. Det är de som själva befinner sig i verksamheten som vet hur den kan utvecklas.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv