Brutalisering

Verdien av en renholder

Den mildt sagt kritikkverdige behandlingen av renholderne på jernbanen i Trondheim bør debatteres. Men dette er ikke en enestående sak, den er heller et symptom på hvor markedsliberalismen har tatt oss hen – politisk ideologi går foran anstendig behandling av arbeidsfolk. Kanskje krisa vi er inne i kan tvinge frem et sunnere politisk syn og behandling av våre viktigste samfunnsfunksjoner? Det er lov å håpe.

Arbeidsliv i oppløsning

Arbeidslivet i Europa er inne i en dramatisk utvikling. Stadig flere jobber under forhold som for bare et par tiår siden ville blitt sett på som uhørt. Disse oppløsningstendensene innen arbeidslivet utgjør for tida den største trusselen mot arbeid og velferd. Får denne utviklingen fortsette, står også den nordiske modellen for fall.

Arbeidsgiverne og Uber

Asbjørn Wahl har deltatt i internasjonale trepartsforhandlinger i ILO, der man har blitt enige om at også Uber og dets like må underlegges taxi-næringens generelle regelverk. I Norge er situasjonen riktig nok en helt annen.

Arbeidsmiljølov og tariffavtaler mot profitt på ansattes bekostning

I mange offentlige tjenester utgjør personalkostnader om lag 80 % av totalkostnadene. Når kommersielle eiere skal hente ut profitt fra disse tjenestene der det gjerne personalkostnadene som kuttes: Dårligere pensjon, midlertidige stillinger, deltid, sosial dumping og arbeidskriminalitet. Dette vil være en vedvarende kamp – her er noen eksempler på hva en kan gjøre.

  • Kategorier

  • Velg dato