Pensjon

Kronikk: Pensjonsparadokset

Angrepet på vanlige ansattes ytelsespensjoner er høyaktuelt. Gjennom en tilsynelatende liten endring i regnskapsreglene ble risikoen for ansattes pensjoner flyttet fra forsikringsselskapene til arbeidsgiver, og med ett slag ble ytelsespensjonene svært dyre for arbeidsgiver.- Myndighetene kan redde ytelsespensjonene. Men da må regnskapsreglene endres, skriver Fanny Voldnes i kronikken Pensjonsparadokset.

les mer

Lik lønn og lik pensjon for likt arbeid

Konflikten mellom og NHO Service og Fagforbundet i de private sykehjemmene handler om flere ting. For det første er det vanlige forhandlingsspørsmål i en tarifforhandling omkring lønn, tillegg for ubekvem arbeidstid, med mer. Men konflikten har også et stort prinsipielt spørsmål i seg, som gjelder pensjon.

les mer

For mange besteforeldre?

Privatisering av pensjoner har verken ført til høyere pensjonsutbetalinger for flere mennesker eller til generell økonomisk vekst. Rapporten ”Too Manny Grannies?» av The Corner House konkluderer med at privatisering av pensjoner ikke handler om pensjoner i det hele tatt. Det handler om liberalisering av finansmarkeder, ekspanderende aksjemarkeder og vridning av statens rolle (14.06.06).

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv