Finanskrise

Krise og velferd på 1. mai

-Finanskrisa representerer ikke bare trusselen om et alvorlig økonomisk tilbakeslag. Den åpner også en mulighet som vi ikke har hatt på lenge – en mulighet til å flytte merkesteinene fram for en rødgrønn politikk. Vil man endring og demokratisering, så har finanskrisa åpna døra på vidt gap. Gjennom den har behovet for en ny og radikal politisk kurs faktisk talt meldt sin ankomst ubedt. Nå kan det tas grep som ikke bare gir kortsiktig lindring, men langsiktig endring av maktforhold, sa daglig leder i For velferdsstaten, Asbjørn Wahl, i sin 1. mai-tale i Haugesund.

les mer

Krisepakke Nå!

Vi krever krisepakke for folk flest, ikke banksjefene, uttalte Rogalandskonferansen som ble arrangert 17.-19. oktober i Stavanger. Det var LO i Stavanger og omegn sammen med LO Kommune i Rogaland som arrangerte konferansen, som samlet godt over 100 deltakere. Konferansen mente at regjeringas statsbudsjett ikke var egnet til å møte den alvorlige situasjonen samfunnet står overfor. De foreslo derfor 30 milliarder kroner – fordelt med 10 milliarder til kommunene, 10 til sosial boligbygging og 10 til rehabilitering og nybygging innen skole og eldreomsorg.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv