Fordeling

Økonomifagets skylapper

Nyklassisk økonomisk teori blir stadig mer virkelighetsfjern, da den overser betydningen av penger og gjeld, og betrakter alle aktører som såkalt «rasjonelle». Økonomen Steve Keen kritiserer økonomifagets manglende læreevne og belyser samtidig dets politiske skadeverk.

les mer

De rikes Norge

Norge er blitt et ulikhetssamfunn. Skal velferdsstaten overleve må vi gjøre noe med den store avstanden mellom de rike og resten. Victor Lund Shammas ved UiO påpeker et stort sprik mellom folks rettferdighetsoppfattelse og den stigende ulikheten i samfunnet.

les mer

Skatteløftet må leggast til sides

Ein moderat skatteauke må til for å satse meir på å løyse offentlege oppgåver som står i kø. Skal vi sikre betre helsetenester, eldreomsorg, gi betre kvalitet i utdanning, satse meir på kunnskap og forsking og legge større vekt på førebygging og tryggleik, må dette prioriterast framfor andre tiltak. Regjeringa sitt skatteløfte hindrar no ei betre innretting av den økonomiske politikken.

les mer

Kronikk: Frontene skjerpes i Europa

Kriseutviklingen i Europa er inne i en dramatisk fase. På den ene siden produserer EU-kommisjonen forslag om innskrenkning av faglige rettigheter og fagbevegelsens makt som man ikke har sett maken til siden fascismen ble nedkjempet i Europa. På den andre siden har Europas fagbevegelse for første gang i sin historie gjennomført koordinerte streiker og aksjoner på tvers av landegrensene i protest mot den drakoniske nedskjæringspolitikken som for tida blir gjennomført – særlig i de mest kriserammede landene.

les mer

Velferdskonferansen 2012: Fordeling – Et spørsmål om makt

Velferdskonferansen 2012 ble arrangert 21.-22. mai i Oslo. Konferansen tok opp mulighetene for fordeling på mange nivåer. Økonomisk utjamning mellom innbyggere og grupper av innbyggere i land, fordeling mellom privat og offentlig forbruk og velstand – men også fordeling mellom fattige og rike land. Konferansen fokuserte på hva som kan gjøres for å bekjempe fattigdom og økende forskjeller – og fremme omfordeling og økt demokrati.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv