Handelspolitikk

La fakta tale for seg selv

Basert på fakta har vi nå muligheten til å skape både en visjon, en strategi og planer for å gjenerobre og omorganisere økonomien – så vel på lokalt som på globalt nivå. Samtidig må vi feie til side udemokratiske handels- og investeringsavtaler og heller skape plattformer for samarbeid mellom land og regioner.

Høyrepolitikk for all framtid?

I all hemmelighet forhandler nå 50 land om en ny internasjonal handelsavtale for tjenester. Avtalen vil føre til privatisering av offentlige tjenester, samt hindre lovgivning for miljø og arbeidsmiljø, mot sosial dumping og gi kommersielle selskaper mer makt. Slik vil avtalen kunne låse Norge og andre land til høyrepolitikk for all framtid.

Nye EU-regler skviser ideelle aktører

Konkurranseregelverket i EU har vært et sentralt instrument for å markedsrette offentlige tjenester. Likevel har det frem til nå vært rom for en skjerming av ideelle aktører, som på flere områder har fungert som et reelt supplement til de offentlige velferdstjenestene fremfor en konkurrent. Nå har imidlertid EU vedtatt tre direktiver som langt på vei vil oppheve denne skjermingsmuligheten, og heller tvinge de ideelle til å konkurrere på samme premisser som de kommersielle aktørene.

WTO-avtale om offentlige innkjøp

På ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i desember 2012 sluttet utenriksminister Støre seg til en sterkt utvidet versjon av den flernasjonale avtalen om offentlige anskaffelser (GPA). Den nye avtalen forplikter Norge til å la private selskaper fra de foreløpig 41 landene som er tilsluttet, konkurrere om de ca. 350 milliarder kr som norske kommuner, fylker og statlige virksomheter handler for, på samme vilkår som selskaper fra EU.

EFTA-dom mot norsk allmenngjøring

(Av Dag Seierstad) Loven om allmenngjøring av tariffavtaler er i dag det viktigste forsvarsverket mot sosial dumping i Norge. Tariffnemnda – der NHO og LO er med – kan vedta at viktige deler av en tariffavtale skal gjelde for alle som jobber innafor en bransje som er spesielt utsatt for sosial dumping. NHO var motvillig med på allmenngjøring av en del tariffavtaler da spørsmålet ble aktuelt etter at østinnvandringen skjøt fart i 2004. Etter hvert har NHO forsøkt å holde igjen på allmenngjøring av tariffavtaler.

  • Kategorier

  • Velg dato