Folkestyre

Markedet eller oss

Når nasjonale sikkerhetsregler på jernbanen står i veien for fri konkurranse på tvers av landegrenser, lar EU nasjonal råderett over sikkerheten vike.
For Velferdsstatens Julie-Isabell Løvdal skriver i Klassekampen 28. mai 2020 om hvorfor Norge må si nei til EUs fjerde jernbanepakke.

les mer

En redelig datadebatt

Helene Bank og Håkon Edøy Hanssen sitt svar til Abelia-direktør Øystein Søreide i debatten om offentlig datakontroll. De oppfordrer ham til å forholde seg til det som er sagt, i stedet for å benytte stråmannsargumentasjon.

les mer

Ber om offentlig datakontroll

I en artikkelserie spør Klassekampen om staten bør ta større kontroll over digital infrastruktur, som datalagring og tekniske systemer. For velferdsstatens Helene Bank uttaler til avisen at Norge må sikre seg digital selvråderett og at alle offentlige data må lagres i Norge.

les mer

Smittestopp, datasporing

Regjeringen har som et tiltak mot smitte, laget en app som skal spore og lagre data ved at vi frivillig lar våre telefoner spores. Da skal vi få melding om vi har vært nær en smittet og gå i karantene. Det loves at dataene skal bli slettet hver 30. dag, men forskriften har unntak for forskning og for annen bruk – så etterbruk og sletting er usikker.

les mer

Gi lokalsamfunnene økt valgfrihet

Valget 2019 har for alvor synliggjort at beslutninger nasjonalt og internasjonalt med stor kraft slår inn i lokalsamfunnenes mulighet til å være med å styre egen utvikling. Velgerne gir tydelig beskjed om at de vil ha en ny politikk og tror det er mulig. Det er konstruktive krefter som er valgvinnerne i Norge.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv