Folkestyre

Ber om offentlig datakontroll

I en artikkelserie spør Klassekampen om staten bør ta større kontroll over digital infrastruktur, som datalagring og tekniske systemer. For velferdsstatens Helene Bank uttaler til avisen at Norge må sikre seg digital selvråderett og at alle offentlige data må lagres i Norge.

les mer

Smittestopp, datasporing

Regjeringen har som et tiltak mot smitte, laget en app som skal spore og lagre data ved at vi frivillig lar våre telefoner spores. Da skal vi få melding om vi har vært nær en smittet og gå i karantene. Det loves at dataene skal bli slettet hver 30. dag, men forskriften har unntak for forskning og for annen bruk – så etterbruk og sletting er usikker.

les mer

Gi lokalsamfunnene økt valgfrihet

Valget 2019 har for alvor synliggjort at beslutninger nasjonalt og internasjonalt med stor kraft slår inn i lokalsamfunnenes mulighet til å være med å styre egen utvikling. Velgerne gir tydelig beskjed om at de vil ha en ny politikk og tror det er mulig. Det er konstruktive krefter som er valgvinnerne i Norge.

les mer

Høyrepopulismen i Norge

«Vi opplever for tida store politiske rystelser i hele den vestlige verden. Høyrepopulismen og det ekstreme høyre er i vekst. Sosialdemokratiet og tradisjonelle partier til venstre for dem har lenge vært i dyp politisk og ideologisk krise. Det er imidlertid ikke bare sosialdemokratiet som sliter.»

les mer

Hva kan vi lære av Corbyn?

Europas sosialdemokratier er i dyp krise, om enn i ulik grad – fra nesten utslettelse i enkelte land til en mer moderat tilbakegang andre steder. I dette bildet utgjør det britiske Labours imponerende framgang ved parlamentsvalget 8. juni et unntak.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv