Verktøykasse

Innbyggerinitiativ

Innbyggerinitiativ er en måte for innbyggere i en kommune eller et fylke å få satt saker på den politiske dagsordenen. Gjennom å samle et visst antall underskriver, kan man kreve at kommunestyret eller fylkestinget behandler en sak. Les mer om hvordan og eksempelet om innbyggerinitiativ mot sosial dumping.

Ta tjenestene tilbake!

Hvordan skjermer man offentlige tjenester mot konkurranseutsetting og anbudshysteri? For velferdsstaten har utarbeidet en veileder for lokalaktivister, politikere, stat og kommuner som ønsker å bevare eller gjenerobre demokratisk kontroll over offentlige tjenester og eiendom. Veilederen en utgitt som et hefte i For velferdsstatens skriftserie. På denne siden finner du også andre ressurser som kan brukes i arbeidet for å ta tjenestene tilbake.

Bli lokalaktivist på 1-2-3

Dette er en oppskrift på hvordan man kan gjennomføre tiltak og skape allianser for å ta tilbake demokratisk kontroll med utvikling av velferdsordningene, og sikre at alle offentlige midler kommer brukerne til gode og at driften fortsettes i offentlig egen regi.

  • Kategorier

  • Velg dato