Hva søker du etter i dag?

Markedsretting

For Velferdsstaten kjemper mot markedsrettingen av offentlig sektor, til det beste for ansatte, brukere og samfunnet i sin helhet.

Arbeidsliv

Et verdig liv for lønnsmottakere avhenger av en sterk fagbevegelse som kjemper for å utvikle og opprettholde gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

Velferdsstaten

Sterke offentlige velferdstjenester er et bolverk mot markedets makt, sikrer økonomisk trygghet gjennom hele livet, og sørger for like muligheter til landets innbyggere.

Folkestyre

Et demokratisk samfunn, bygget nedenfra og opp, er avgjørende for å sikre en rettferdig og bærekraftig verden.

Nyheter

Menneskeverdet

Skrevet av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten Innlegget sto på trykk i Klassekampen 21.12.2021 Juletida gir rom for refleksjon, sies det. Her er en invitasjon...

Nyhetsbrev 9/2021

        Innholdsfortegnelse For velferdsstaten takker for i år og ønsker god jul og godt nytt år! Stengningsaksjon: barnehagebarn som maktmiddel NHOs...

Nyhetsbrev 8/2021

Innholdsfortegnelse Ny regjering: ny politikk? Skal vi utfordre barnehageprofitten, må vi stille forberedt Privatiseringslokomotivet NHOs distriktoffensiv Privilegiets benk...

Aktuelt

Velferdsdebatten er ikke død

Av Linn Herning og Cathrine Strindin Amundsen, For velferdsstaten Trykt i Klassekampen 14.8.2021 Hvorfor driver Velferdstjenesteutvalgets leder kampanje for høyresidas politikk -  i strid med Utvalgets egne konklusjoner? I forkant av valgkampen har de kommersielle...

les mer
Notatlansering: Private Barnehagers Landsforbund [video]

Notatlansering: Private Barnehagers Landsforbund [video]

For velferdsstaten har hatt et lanseringswebinar om vårt nyeste notat. Notatet tar for seg interesseorganisasjonen for private barnehageeiere, Private Barnehagers Landsforbund (PBL), og deres rolle i utviklingen av norsk barnehagepolitikk. Notatet avdekker at selv om...

les mer
Notat om PBL og de kommersielle barnehagenes makt

Notat om PBL og de kommersielle barnehagenes makt

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har i mange tiår vært en av de viktigste premissleverandørene for norsk barnehagepolitikk. De er en arbeidsgiverorganisasjon for alle typer private barnehager, ideelle så vel som kommersielle, samtidig står de for en politikk som...

les mer

Nyheter

Nyliberal faneflukt

Skrevet av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten Innlegget sto på trykk i Klassekampen...

Velferdsprofitør?

Skrevet av Elin M. Skrede, rådgiver i For velferdsstaten. Innlegget stod på trykk på Trønderdebatt...

Nyhetsbrev 1/2022

Innholdsfortegnelse Barnevern som butikk PBL tyr til dårlig skjulte trusler for å hindre endringer...

Barnevern som butikk

Skrevet av Mette Nord, leder Fagforbundet, Mimmi Kvisvik, leder Fellesorganisasjonen, Asbjørn...

Aktuelt

Velferdsdebatten er ikke død

Av Linn Herning og Cathrine Strindin Amundsen, For velferdsstaten Trykt i Klassekampen 14.8.2021 Hvorfor driver Velferdstjenesteutvalgets leder kampanje for høyresidas politikk -  i strid med Utvalgets egne konklusjoner? I forkant av valgkampen har de kommersielle...

les mer
Notatlansering: Private Barnehagers Landsforbund [video]

Notatlansering: Private Barnehagers Landsforbund [video]

For velferdsstaten har hatt et lanseringswebinar om vårt nyeste notat. Notatet tar for seg interesseorganisasjonen for private barnehageeiere, Private Barnehagers Landsforbund (PBL), og deres rolle i utviklingen av norsk barnehagepolitikk. Notatet avdekker at selv om...

les mer
Notat om PBL og de kommersielle barnehagenes makt

Notat om PBL og de kommersielle barnehagenes makt

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har i mange tiår vært en av de viktigste premissleverandørene for norsk barnehagepolitikk. De er en arbeidsgiverorganisasjon for alle typer private barnehager, ideelle så vel som kommersielle, samtidig står de for en politikk som...

les mer