Hva søker du etter i dag?

Markedsretting

For Velferdsstaten kjemper mot markedsrettingen av offentlig sektor, til det beste for ansatte, brukere og samfunnet i sin helhet.

Arbeidsliv

Et verdig liv for lønnsmottakere avhenger av en sterk fagbevegelse som kjemper for å utvikle og opprettholde gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

Velferdsstaten

Sterke offentlige velferdstjenester er et bolverk mot markedets makt, sikrer økonomisk trygghet gjennom hele livet, og sørger for like muligheter til landets innbyggere.

Folkestyre

Et demokratisk samfunn, bygget nedenfra og opp, er avgjørende for å sikre en rettferdig og bærekraftig verden.

Nyheter

Kronikk: Å selge skatt

Det er barnehagehøring igjen og mens gårdsbarnehager fyller sendeflater og debattspalter med sine bekymringer, går sugerøret global finans nå har i norsk barnehagesektor...

Nyhetsbrev: 1/2024

Avkommersialiseringsutvalget: Delutredning om ideelle velferdsaktører Avkommersialiseringsutvalget, som har fått i oppgave å utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut i...

Innlegg: Bedre barnehager, ikke billigere

Christian Solberg mener i Nationen 31.01 at ulikheter i rammebetingelser skyldes at noen kommuner bruker minst mulig på barnehage. Det har han helt rett i - og hvorfor...

Innlegg: Gårdsbarnehager må velge

I Nationen 19. januar underspiller gårdsbarnehageier Christian Solberg de store interessemotsetningene blant private barnehager, som skyldes forskjeller i størrelse,...

Kommentar: Oslo vs. Norlandia

Det holder ikke med gode intensjoner i beinhard interessekamp.   Oslo kommune har tapt en rettssak mot velferdskonsernene Stendi og Norlandia. Alle som er skeptisk til...

Aktuelt

Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

For velferdsstatens notat 2/2023: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023) presenterer en tidsserie som omfatter samtlige anbudsrunder som er gjennomført for sykehjem i Norge fra første anbud i 1997 til foreløpig siste rekommunalisering våren 2023, så langt vi...

Notat: Høyres faktaresistente program for velferdsprivatisering

Notat: Høyres faktaresistente program for velferdsprivatisering

For velferdsstatens notat 1/2023: Høyres faktaresistente program for velferdsprivatisering er en gjennomgang av Høyres privatiseringsprogram «Alle gode krefter i bruk». Mange av argumentene i Høyres program er hentet fra kommersielle velferdsleverandørers...

Rapport: Den internasjonale velferdsprofitten og bendelormøkonomien

Rapport: Den internasjonale velferdsprofitten og bendelormøkonomien

Privatisering har ført til at profittjag og finanskapital nå fortærer offentlig finansiering, kvalitet og arbeidsvilkår i velferden i mange land. Kommersialisering og innslaget av finansielle eiere i velferden er økende. Dette ser vi også i Norge. Det er bare omfanget...

Notat: 10 fakta om privatisering

Notat: 10 fakta om privatisering

For velferdsstaten har hentet ut ti fakta om privatisering fra Velferdstjenesteutvalgets utredning, "NOU 2020: 13, Private aktører i velferdsstaten": 1. Ingen har fullt innsyn i de private selskapene sin økonomi. 2. Det har ikke vært mulig å fastslå om pengene går til...

Nyheter

Aktuelt

Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

For velferdsstatens notat 2/2023: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023) presenterer en tidsserie som omfatter samtlige anbudsrunder som er gjennomført for sykehjem i Norge fra første anbud i 1997 til foreløpig siste rekommunalisering våren 2023, så langt vi...

Notat: Høyres faktaresistente program for velferdsprivatisering

Notat: Høyres faktaresistente program for velferdsprivatisering

For velferdsstatens notat 1/2023: Høyres faktaresistente program for velferdsprivatisering er en gjennomgang av Høyres privatiseringsprogram «Alle gode krefter i bruk». Mange av argumentene i Høyres program er hentet fra kommersielle velferdsleverandørers...

Rapport: Den internasjonale velferdsprofitten og bendelormøkonomien

Rapport: Den internasjonale velferdsprofitten og bendelormøkonomien

Privatisering har ført til at profittjag og finanskapital nå fortærer offentlig finansiering, kvalitet og arbeidsvilkår i velferden i mange land. Kommersialisering og innslaget av finansielle eiere i velferden er økende. Dette ser vi også i Norge. Det er bare omfanget...

Notat: 10 fakta om privatisering

Notat: 10 fakta om privatisering

For velferdsstaten har hentet ut ti fakta om privatisering fra Velferdstjenesteutvalgets utredning, "NOU 2020: 13, Private aktører i velferdsstaten": 1. Ingen har fullt innsyn i de private selskapene sin økonomi. 2. Det har ikke vært mulig å fastslå om pengene går til...