Hva søker du etter i dag?

Markedsretting

For Velferdsstaten kjemper mot markedsrettingen av offentlig sektor, til det beste for ansatte, brukere og samfunnet i sin helhet.

Arbeidsliv

Et verdig liv for lønnsmottakere avhenger av en sterk fagbevegelse som kjemper for å utvikle og opprettholde gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

Velferdsstaten

Sterke offentlige velferdstjenester er et bolverk mot markedets makt, sikrer økonomisk trygghet gjennom hele livet, og sørger for like muligheter til landets innbyggere.

Folkestyre

Et demokratisk samfunn, bygget nedenfra og opp, er avgjørende for å sikre en rettferdig og bærekraftig verden.

Nyheter

Innlegg: Gårdsbarnehager må velge

I Nationen 19. januar underspiller gårdsbarnehageier Christian Solberg de store interessemotsetningene blant private barnehager, som skyldes forskjeller i størrelse,...

Kommentar: Oslo vs. Norlandia

Det holder ikke med gode intensjoner i beinhard interessekamp.   Oslo kommune har tapt en rettssak mot velferdskonsernene Stendi og Norlandia. Alle som er skeptisk til...

Kronikk: Ubrukelige foreldreundersøkelser

Nå har foreldre landet over fått tilsendt foreldreundersøkelsen for barnehage. Den er ubrukelig til å si noe om det viktigste – rammebetingelsene. Dette er et debattinnlegg,...

Kommentar: Ta det tilbake

Høyresida lyktes med å latterliggjøre «sosionomisering». Det er på tide å hente analysen fram igjen. Dom tog våra skolor, våra sjukhus och tåg, dom tog våra tankar och...

Nyhetsbrev: 6/2023

Notat: Privatskoler i Norge Privatskoler er i vekst. For velferdsstaten beskriver årsakene til denne veksten i et nytt notat - Privatskoler i Norge (FV Notat 3/2023)....

Innlegg: Loven må endres

Mari Rise Knutsen og Jenny Eiksund skriver bra i Klassekampen 8. november om viktigheten av å hegne om steinerskolene. De er bekymret for steinerskolens fremtid etter at...

Aktuelt

Notat: 10 fakta om privatisering

Notat: 10 fakta om privatisering

For velferdsstaten har hentet ut ti fakta om privatisering fra Velferdstjenesteutvalgets utredning, "NOU 2020: 13, Private aktører i velferdsstaten": 1. Ingen har fullt innsyn i de private selskapene sin økonomi. 2. Det har ikke vært mulig å fastslå om pengene går til...

les mer
Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Dokumentasjonen på at dagens regulering av de private barnehagene ikke fungerer, er massiv. I 2019 sendte Solberg-regjeringen forslag til endringer i barnehageloven på offentlig høring. For å øke den offentlige kontrollen med barnehagemidlene mente regjeringen at det...

les mer

Nyheter

Kronikk: Å selge skatt

Det er barnehagehøring igjen og mens gårdsbarnehager fyller sendeflater og debattspalter med sine...

Nyhetsbrev: 1/2024

Avkommersialiseringsutvalget: Delutredning om ideelle velferdsaktører...

Aktuelt

Notat: 10 fakta om privatisering

Notat: 10 fakta om privatisering

For velferdsstaten har hentet ut ti fakta om privatisering fra Velferdstjenesteutvalgets utredning, "NOU 2020: 13, Private aktører i velferdsstaten": 1. Ingen har fullt innsyn i de private selskapene sin økonomi. 2. Det har ikke vært mulig å fastslå om pengene går til...

les mer
Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Dokumentasjonen på at dagens regulering av de private barnehagene ikke fungerer, er massiv. I 2019 sendte Solberg-regjeringen forslag til endringer i barnehageloven på offentlig høring. For å øke den offentlige kontrollen med barnehagemidlene mente regjeringen at det...

les mer