Hva søker du etter i dag?

Markedsretting

For Velferdsstaten kjemper mot markedsrettingen av offentlig sektor, til det beste for ansatte, brukere og samfunnet i sin helhet.

Arbeidsliv

Et verdig liv for lønnsmottakere avhenger av en sterk fagbevegelse som kjemper for å utvikle og opprettholde gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

Velferdsstaten

Sterke offentlige velferdstjenester er et bolverk mot markedets makt, sikrer økonomisk trygghet gjennom hele livet, og sørger for like muligheter til landets innbyggere.

Folkestyre

Et demokratisk samfunn, bygget nedenfra og opp, er avgjørende for å sikre en rettferdig og bærekraftig verden.

Nyheter

Kommentar: Nyliberal faneflukt

Ingen vil ta ansvaret for den nyliberale virkeligheten. Vi forstår verken nyliberalismen eller vår samtid om vi lar oss begrense av nyliberalistenes egne analyser. I deres...

Innlegg: Velferdsprofitør?

Paal Christian Bjønnes, daglig leder i den ideelle barnehagekjeden Trondhjems Asylselskap, uttaler til Nidaros 6. mars at politikerne karakteriserer den private...

Nyhetsbrev: 1/2022

Innholdsfortegnelse Barnevern som butikk PBL tyr til dårlig skjulte trusler for å hindre endringer i pensjonstilskuddet Venstresidens humanistiske tradisjoner COVID:...

Felleskronikk: Barnevern som butikk

Barns livsvilkår skal ikke reduseres til varer på et marked. Barnevernet er gitt myndighet til å foreta inngripende tiltak til beste for barn i familier i krise. De driver...

Innlegg: Når det skorter på viljen

Private Barnehagers Landsforbund (PBL), ved konstituert administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup, beskylder meg for å «spekulere uhemmet i PBLs motiver» i diskusjonen...

Innlegg: Demokratisk velferd

Menon Economics’ svarinnlegg i Nationen 14.12, understreker mitt poeng. NHO har bestilt en rapport og fått de svarene de var ute etter. Menon Economics har levert en...

Kommentar: Menneskeverdet

Juletida gir rom for refleksjon, sies det. Her er en invitasjon til å grave dypt. Politikk handler om å styre samfunnsutviklingen. Uten mål, ingen retning. Dessverre...

Nyhetsbrev: 9/2021

        Innholdsfortegnelse For velferdsstaten takker for i år og ønsker god jul og godt nytt år! Stengningsaksjon: barnehagebarn som maktmiddel NHOs...

Aktuelt

Eldreomsorg er uegnet som marked

Eldreomsorg er uegnet som marked

Etter de mange tragiske dødsfallene i svensk eldreomsorgen, kreves nå gransking av hele systemet: Markedsretting og fragmentering pekes på som to viktige utfordringer. Dette må Norge lære av. «Hvordan koronapandemien er håndtert på myndighetsnivå er det avgjørende for...

les mer
Konkurranse ødelegger barnevernet

Konkurranse ødelegger barnevernet

Norsk barnevern er et marked. Stortingsflertallet har siden barnevernsreformen av 2004 bestemt at det skal være slik. Til da drev i all hovedsak det offentlige barnevernet selv, i langsiktige samarbeid med private ideelle aktører. Systemet ble erstattet av et...

les mer
Notat: «Konkurranse mot barnevern»

Notat: «Konkurranse mot barnevern»

På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har Oslo Economics utarbeidet en rapport som tar for seg konkurransesituasjonen i barnevernsmarkedet. I For velferdsstatens nye notat, «Konkurranse mot barnevern», kommenterer vi analysene som Oslo Economics presenterer i...

les mer

Nyheter

Nyhetsbrev: 2/2022

Innholdsfortegnelse NRK Debatten Nytt FV-notat om barnehageregulering V-krim Hvem er (ikke)...

Aktuelt

Eldreomsorg er uegnet som marked

Eldreomsorg er uegnet som marked

Etter de mange tragiske dødsfallene i svensk eldreomsorgen, kreves nå gransking av hele systemet: Markedsretting og fragmentering pekes på som to viktige utfordringer. Dette må Norge lære av. «Hvordan koronapandemien er håndtert på myndighetsnivå er det avgjørende for...

les mer
Konkurranse ødelegger barnevernet

Konkurranse ødelegger barnevernet

Norsk barnevern er et marked. Stortingsflertallet har siden barnevernsreformen av 2004 bestemt at det skal være slik. Til da drev i all hovedsak det offentlige barnevernet selv, i langsiktige samarbeid med private ideelle aktører. Systemet ble erstattet av et...

les mer
Notat: «Konkurranse mot barnevern»

Notat: «Konkurranse mot barnevern»

På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har Oslo Economics utarbeidet en rapport som tar for seg konkurransesituasjonen i barnevernsmarkedet. I For velferdsstatens nye notat, «Konkurranse mot barnevern», kommenterer vi analysene som Oslo Economics presenterer i...

les mer