Brutalisering

Brutalisering av arbeidslivet er et begrep For velferdsstaten var med på å innføre i norsk offentlighet. Det betegner arbeidstakeres økende stress i arbeidslivet, og den stadig mindre innflytelse vi har over egen arbeidssituasjon i det nyliberale samfunnet. For velferdsstaten kjemper for et arbeidsliv som står på arbeidsfolks side – bort fra stress, maktesløshet og stoppeklokkementalitet.

Artikler om Brutalisering
Store forventninger fra arbeidsgiverne og de rikeste

Store forventninger fra arbeidsgiverne og de rikeste

Etter høyresidas valgseier har representanter for arbeidsgiverorganisasjonene og norske kapitaleiere signalisert store forventninger til den nye regjeringa. Særlig gjelder dette på områder som svekking av arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og mer omfattende privatisering av offentlige tjenester. Alt tyder nå på at fagbevegelsen vil møte mer aggressive arbeidsgivere, med økt selvtillit så vel som forventninger om raske og merkbare endringer.

les mer
Kronikk: Frontene skjerpes i Europa

Kronikk: Frontene skjerpes i Europa

Kriseutviklingen i Europa er inne i en dramatisk fase. På den ene siden produserer EU-kommisjonen forslag om innskrenkning av faglige rettigheter og fagbevegelsens makt som man ikke har sett maken til siden fascismen ble nedkjempet i Europa. På den andre siden har Europas fagbevegelse for første gang i sin historie gjennomført koordinerte streiker og aksjoner på tvers av landegrensene i protest mot den drakoniske nedskjæringspolitikken som for tida blir gjennomført – særlig i de mest kriserammede landene.

les mer

Bla i arkiv