Arbeidsliv

Brutalisering

Pensjon

Sosial dumping

Det er gjennom arbeidet verdiene i samfunnet skapes. Gjennom arbeidet produserer vi de varer og tjenester som er nødvendige for vår eksistens og for å opprettholde og videreutvikle vårt samfunn. Fordi noen lever av andres arbeid mens andre selger sin arbeidskraft for å finansiere sitt livsopphold, er det imidlertid stadig en kamp om hvilke betingelser arbeidet skal utføres under. Skal man kunne opprettholde gode lønns- og arbeidsforhold, er det derfor nødvendig med sterke fagorganisasjoner – samt begrensning av markedets og kapitaleiernes samfunnsmakt.

Under finner du alle artikler relater til arbeidsliv. Du kan også sile ut artikler etter temaene brutalisering, sosial dumping og pensjon.

Artikler om Arbeidsliv
Barn som maktmiddel

Barn som maktmiddel

Til uka (24. november 2021) vil mange private barnehager stenge i en politisk aksjon. Med barna og deres foreldre som som maktmiddel vil Private barnehagers landsforbund og private barnehageeiere forsøke å tvinge regjeringen til å beholde en ren overfinansiering av...

les mer
Privatiseringslokomotivet

Privatiseringslokomotivet

Skrevet av Julie-Isabell Løvdal, rådgiver, For velferdsstaten Innlegget sto på trykk i Klassekampen 23.09.2021 Solberg-regjeringen har rasert jernbanen. Skal de rødgrønne rydde opp, må de til bunns i systemet. De røde og grønne partiene har lovet å rydde opp i...

les mer
Møkka-grunnlag

Møkka-grunnlag

Av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten På trykk i Klassekampen, 14.9.2021 En politisk tekst som skal skrives før et valg, men leses når resultatet foreligger, må handle om politikkens forutsetninger. Det som kan forkortes til MØKKA, er et grunnlag som...

les mer

Nytt smutthull for statsfinansiert sosial dumping

Av Julie-Isabell Løvdal, rådgiver i For velferdsstaten På trykk i Fri Fagbevegelse 6.9.2021 Regjerningen har åpnet for ny praksis på anbud innen luftfarten som kan få store konsekvenser for alle offentlige anbud. Danish Air Transport (DAT) vant anbudet på den...

les mer
Fritenkeren Kåre Hagen

Fritenkeren Kåre Hagen

Av Linn Herning og Cathrine Strindin Amundsen, For velferdsstaten På trykk i Klassekampen 28.8.2021 Når skal Velferdstjenesteutvalgets leder begynne å forholde seg til innholdet i utredningen han selv ledet? For velferdsstaten har i et notat systematisk gått gjennom...

les mer

Seriøs velferdsprofittdebatt?

Av Linn Herning og Cathrine Strindin Amundsen, For velferdsstaten På trykk i Klassekampen 20.8.2021 Vi trenger en redelig debatt om kommersialiseringen av de offentlig finansierte velferdstjenestene. Velferdstjenesteutvalget har slått fast at det har skjedd en...

les mer

Bla i arkiv