Arbeidsliv

Brutalisering

Pensjon

Sosial dumping

Det er gjennom arbeidet verdiene i samfunnet skapes. Gjennom arbeidet produserer vi de varer og tjenester som er nødvendige for vår eksistens og for å opprettholde og videreutvikle vårt samfunn. Fordi noen lever av andres arbeid mens andre selger sin arbeidskraft for å finansiere sitt livsopphold, er det imidlertid stadig en kamp om hvilke betingelser arbeidet skal utføres under. Skal man kunne opprettholde gode lønns- og arbeidsforhold, er det derfor nødvendig med sterke fagorganisasjoner – samt begrensning av markedets og kapitaleiernes samfunnsmakt.

Under finner du alle artikler relater til arbeidsliv. Du kan også sile ut artikler etter temaene brutalisering, sosial dumping og pensjon.

Artikler om Arbeidsliv

Felleskronikk: Verdiløst register mot skjult eierskap

Stortinget må ta affære for å sikre ferdigstillelse av registeret som blant annet vil kunne få skjulte russiske eierinteresser i Norge frem i lyset, skriver 17 organisasjoner. Professor Annette Alstadsæter nevner i sin kronikk i DN 13. oktober kutt i finansieringen av...

les mer
Kommentar: Du er fri nå

Kommentar: Du er fri nå

Det er noen som må jobbe for at andre skal kunne dra på ferie. Kanskje var det ingen bevisst undertone i det hun sa, bare min klasseanalyse som overfortolket. Uansett festet ordene seg i meg da jeg overlot en tom leilighet til to damer på min egen alder for at de...

les mer
Barn som maktmiddel

Barn som maktmiddel

Til uka (24. november 2021) vil mange private barnehager stenge i en politisk aksjon. Med barna og deres foreldre som som maktmiddel vil Private barnehagers landsforbund og private barnehageeiere forsøke å tvinge regjeringen til å beholde en ren overfinansiering av...

les mer
Privatiseringslokomotivet

Privatiseringslokomotivet

Skrevet av Julie-Isabell Løvdal, rådgiver, For velferdsstaten Innlegget sto på trykk i Klassekampen 23.09.2021 Solberg-regjeringen har rasert jernbanen. Skal de rødgrønne rydde opp, må de til bunns i systemet. De røde og grønne partiene har lovet å rydde opp i...

les mer
Møkka-grunnlag

Møkka-grunnlag

Av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten På trykk i Klassekampen, 14.9.2021 En politisk tekst som skal skrives før et valg, men leses når resultatet foreligger, må handle om politikkens forutsetninger. Det som kan forkortes til MØKKA, er et grunnlag som...

les mer

Bla i arkiv