Arbeidsliv

Brutalisering

Pensjon

Sosial dumping

Det er gjennom arbeidet verdiene i samfunnet skapes. Gjennom arbeidet produserer vi de varer og tjenester som er nødvendige for vår eksistens og for å opprettholde og videreutvikle vårt samfunn. Fordi noen lever av andres arbeid mens andre selger sin arbeidskraft for å finansiere sitt livsopphold, er det imidlertid stadig en kamp om hvilke betingelser arbeidet skal utføres under. Skal man kunne opprettholde gode lønns- og arbeidsforhold, er det derfor nødvendig med sterke fagorganisasjoner – samt begrensning av markedets og kapitaleiernes samfunnsmakt.

Under finner du alle artikler relater til arbeidsliv. Du kan også sile ut artikler etter temaene brutalisering, sosial dumping og pensjon.

Artikler om Arbeidsliv
Fritenkeren Kåre Hagen

Fritenkeren Kåre Hagen

Av Linn Herning og Cathrine Strindin Amundsen, For velferdsstaten På trykk i Klassekampen 28.8.2021 Når skal Velferdstjenesteutvalgets leder begynne å forholde seg til innholdet i utredningen han selv ledet? For velferdsstaten har i et notat systematisk gått gjennom...

les mer

Seriøs velferdsprofittdebatt?

Av Linn Herning og Cathrine Strindin Amundsen, For velferdsstaten På trykk i Klassekampen 20.8.2021 Vi trenger en redelig debatt om kommersialiseringen av de offentlig finansierte velferdstjenestene. Velferdstjenesteutvalget har slått fast at det har skjedd en...

les mer
Trondheimskonferansen 2021

Trondheimskonferansen 2021

I en krisetid foran Stortingsvalget – mobilisering for flertall for venstresidas partier. Hvordan styrke kampen mot økende forskjeller i samfunnet, privatisering, deregulering og markedsliberalisering. Av Helene Bank, innlegg holdt for Trondheimskonferansen 30.01.21...

les mer

For de verdige

Skrevet av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten Innlegget sto på trykk i Klassekampen 4.2.2021 Opposisjonspolitikerne har kappes om å være coronanavernes sterkeste forsvarer. Det er viktig når vi har en regjering som er mer opptatt av å redde bedriftseiere...

les mer
Da dugnad ble klassekamp

Da dugnad ble klassekamp

Dugnad ble det kalt, da helsepersonell fikk svekket sin rett til hviletid over natta; da lærerne plutselig måtte jobbe døgndrift for å ivareta undervisning til barn under stadige rop om at de «sårbare» ikke ble ivaretatt. Dugnad het det når ufrivillig...

les mer

De store spørsmålene i den digitale økonomien

Gjennom tre videoer tar Handelskampanjen opp de store spørsmålene i den digitale økonomien: data og eierskap, sikkerhet og beredskap og arbeid. Hvorfor er data en viktig ressurs for selskaper som Facebook og Google? Hva skjer med personvernet vårt om denne dataen skal...

les mer

Bla i arkiv