Pensjon

Pensjon sikrer arbeidstakere inntekt etter endt arbeidsliv. Det er et velferdsgode kjempet frem og forbedret av arbeidstakere og fagforeninger gjennom lang tid. Idag settes pensjonsvilkårene til ansatte i både offentlig og privat sektor under press. Nye pensjonsavtaler sørger for dårligere betingelser for arbeidstakere, og konkurranseutsetting og privatisering sørger for at ansatte i allerede lavtlønnede yrker får lavere pensjon. Pensjonen er ikke en belønning for et langt arbeidsliv, men en opptjent nødvendighet for å kunne leve et verdig liv også etter man trer ut av arbeidsstyrken.

Artikler om Pensjon

Pensjonsforskjellene for hjelpepleiere

Her finner du foredraget som forklarer forskjellene mellom pensjonene på et kommersielt og et kommunalt sykehjem, altså mye av bakgrunnen for streiken på de kommersielle sykehjemmene.

Konferanse om uførepensjon

26. oktober arrangerer LO i Trondheim med fler en halvdagskonferanse om uførepensjon, Konferansen er gratis og åpen for alle.

For mange besteforeldre?

Privatisering av pensjoner har verken ført til høyere pensjonsutbetalinger for flere mennesker eller til generell økonomisk vekst. Rapporten ”Too Manny Grannies?» av The Corner House konkluderer med at privatisering av pensjoner ikke handler om pensjoner i det hele tatt. Det handler om liberalisering av finansmarkeder, ekspanderende aksjemarkeder og vridning av statens rolle (14.06.06).

Statusrapport om pensjonssaken

Utdanningsforbundet har laget en statusrapport om pensjonssaken. Rapporten gjennomgår pensjonsreformen slik den nå er avklart gjennom stortingsvedtak fattet den 26. mai 2005. Stortingsvedtaket er basert på et forlik mellom regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.