Fordeling

Fordelingen av samfunnets ressurser blir stadig skeivere. Dette er en utvikling som har foregått i hele verden. Skeivfordelinga fører ikke bare til fattigdom, men også til et dårligere samfunn for alle. At ulikhetene øker i et land som Norge, samtidig som det kuttes i trygdeytelser og andre støtteordninger, vitner om at det trengs folkelig mobilisering for mer rettferdig fordeling. For velferdsstaten kjemper mot markedets tendens til større forskjeller, og mener at fellesskapsløsninger ikke bare gir oss et mer rettferdig samfunn, men også et bedre samfunn for alle.

Artikler om Fordeling
Nedgang i reallønna i 2016

Nedgang i reallønna i 2016

2016 blir et magert år for norske lønnstakere. Nå øker prisene mer enn lønna, noe som betyr nedgang i reallønna.

Kampen om kommunene

Kampen om kommunene

Årets kommunevalg blir gjennomført i en situasjon med omfattende endringer på alle nivåer i samfunnet. Situasjonen er mer uklar, usikker og utrygg enn på lenge.

Vi som solgte landet

Vi som solgte landet

– Norge ble bygget av geologi og mange generasjoners hardt arbeid. Nå selges det unna som om vi hadde fanden selv i hælene, skriver Morten Strøksnes i en kommentar i Stavanger Aftenblad.

Markens brøde

Markens brøde

– Når vi går inn i 2015 er både norsk matjord og norske fiskeriressurser satt ut i spill og kan ende som papirlapper på gulvet i meklerhusene, skriver Torkil Emberland i Nordlys.