Klimakrise

Verden er på vei mot en økologisk katastrofe. Klimakrisen er høyst reell, og et resultat av deregulerte markeder, overproduksjon og manglende regional kontroll over naturressursene. Klimakrisen er også en fordelingskrise – de som vinner på det stadig økende forbruket er kapitaleierne, og det er de mest bemidlede som slipper billigst unna en økologisk katastrofe. 

Veien ut av klimakrisen er derfor i høyeste grad et spørsmål om fordeling og folkestyre. En klimapolitikk som ikke også utjevner de økonomiske og sosiale forskjellene både nasjonalt og internasjonalt, vil ikke kunne være bærekraftig. Dette fordrer lokal selvbestemmelsene over naturressurser, en omfordelende skatte- og avgiftspolitikk, og sterkere regulering av markedet.

Artikler om Klimakrise
Vann: menneskerettighet eller milliardindustri?

Vann: menneskerettighet eller milliardindustri?

Den økonomiske krisen i Europa øker presset for privatisering av velferdstjenester og infrastruktur. Denne lille filmsnutten viser de negative effektene av vannprivatisering, samt hvordan EU-kommisjonen i allianse med store vannkonsern presser for privatisering.

les mer
Klimakampen – en kamp om samfunnsmakt

Klimakampen – en kamp om samfunnsmakt

Fire faglige ledere lanserte i midten av denne måndeden en klimapolitisk plattform. Den ble i LO-Aktuelt karakterisert som ”Et kraftig oppgjør med klimapolitikken”. Noe av det viktigste med plattformen er at den setter klimapolitikken inn i et langt bredere samfunnsmessig perspektiv enn det som er vanlig her i landet.

les mer

Fagbevegelsen skjerpet tonen i Rio

– Internasjonal fagbevegelse er svært skuffet over erklæringen fra Rio+20-toppmøtet, en erklæring som fullstendig mangler de konkrete tiltakene som er nødvendige for å hindre den sanseløse miljøødeleggelsen som nå foregår.

les mer
Fortsatt stillstand i klimaforhandlingene

Fortsatt stillstand i klimaforhandlingene

Fagbevegelsen bør mobilisere og kreve umiddelbar handling. Det er budskapet Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten og leder i klimaarbeidsgruppen i Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF), tar med seg til klimatoppmøtet i Durban.

les mer
Italias folk har stemt: Vannet er felleseiendom!

Italias folk har stemt: Vannet er felleseiendom!

Mer enn 57 % av Italias stemmeberettigede gikk til urnene i pinsehelga. Det var flere viktige saker som var lagt ut til folkeavstemning, blant annet vannprivatisering. Resultatet ble et massivt nederlag for Berlusconi og hans regjering.

les mer

Bla i arkiv