Klimakrise

Verden er på vei mot en økologisk katastrofe. Klimakrisen er høyst reell, og et resultat av deregulerte markeder, overproduksjon og manglende regional kontroll over naturressursene. Klimakrisen er også en fordelingskrise – de som vinner på det stadig økende forbruket er kapitaleierne, og det er de mest bemidlede som slipper billigst unna en økologisk katastrofe. 

Veien ut av klimakrisen er derfor i høyeste grad et spørsmål om fordeling og folkestyre. En klimapolitikk som ikke også utjevner de økonomiske og sosiale forskjellene både nasjonalt og internasjonalt, vil ikke kunne være bærekraftig. Dette fordrer lokal selvbestemmelsene over naturressurser, en omfordelende skatte- og avgiftspolitikk, og sterkere regulering av markedet.

Artikler om Klimakrise
Transportarbeiderne tar lederskap i klimakampen

Transportarbeiderne tar lederskap i klimakampen

Den internasjonal transportarbeider- føderasjon (ITF) vedtok 11. august en oppsiktsvekkende radikal, ny klimapolitikk på sin verdenskongress. Asbjørn Wahl, som har ledet det forberedende klimaarbeidet, fikk full støtte i kravet om en ny verdensorden.

les mer
Olje gir få arbeidsplasser i Nord

Olje gir få arbeidsplasser i Nord

I en rapport fra Olje- og energidepartementet kommer det frem at kun 9 prosent av ringvirkningene ved en oljeutbygging i Lofoten og Vesterålen vil komme lokalt.

les mer
Frykter privatisering av Statkraft

Frykter privatisering av Statkraft

I et brev til næringsminister Trond Giske uttrykker gruppen som kaller seg Energiveteranene sin skepsis til Statskrafts store utenlandssatsning. De frykter at endelvis privatisering vil komme i kjølvannet. Veteranene er også kritiske til at overskuddet fra den norske vannkraften går til Statkrafts utenlandssatsning.

les mer
Vi eksporterer kraft og importerer krise

Vi eksporterer kraft og importerer krise

Dette skriver Per Anders Todal i Dag og Tid. I en lengre artikkel gjennomgår han bakgrunnen for og feilinformasjonen rundt vinterens kraftkrise. Han mener det nordiske kraftmarkedet og norsk krafteksport i særdeleshet må ta et hovedansvar for situasjonen, og at dette underkommuniseres fra Olje- og energidepartementet.

les mer

Bla i arkiv