Markedsretting

Offentlig styring

Privatisering

Siden 1980-tallet har vi sett en bred reformbølge som forsøker å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Store kommersielle selskap ønsket mer innpass i offentlige budsjetter, og har fått flyttet store deler av drift og eierskap av det offentlige over i private hender. 

Selv om det i land med sterke fagorganisasjoner ikke gikk så langt som storselskapene så for seg, er ren privatisering kun en av løsningene. Land som Norge tvinges langsomt til privatisering gjennom innføring av ulike markedsstyringsprinsipper – kjent som New Public Management. 

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativer får vi etablert bolverk mot markedsrettingen og privatiseringen som er i ferd med å undergrave viktige offentlige tjenester som transport, helse, arbeid og utdanning.

Artikler om Markedsretting
Kommentar: Tilbake på anbud

Kommentar: Tilbake på anbud

Når Høyre vil privatisere mer velferd, bør vi snakke om erfaringene – og konsekvensene. Høyre går til valg på mer privatisering av eldreomsorg, barnehage og barnevern. Vi må møte deres tomme slagord om mangfold og valgfrihet med de konkrete erfaringene med tidligere...

les mer

Innlegg: Clemets metode, del to

Kristin Clemet har lagt fra seg de banale personangrepene og er på et mer redelig debattspor om Avkommersialiseringsutvalget i Klassekampen 6. mars.Faktisk er hun tilbake på det sporet hun var på allerede før utvalget var utnevnt. Leksjon to i Clemets metode er...

les mer

Innlegg: Clemets metode

Civita-leder Kristin Clemet anklager meg for juks i Klassekampen 28. februar. Leser man teksten, viser det seg at det heller dreier seg om uenighet om hvordan Clemets politiske ytringer skal tolkes.Her er det visst kun Clemets egentolkning som gjelder. Alt annet er...

les mer

Innlegg: Feilslått Ole Brumm-strategi

Øyvind Håbrekke ser ut til å tro at ideell drift av velferdstjenester kan blomstre side om side med en stadig voksende kommersiell velferdssektor (Vårt Land 14.03). I virkelighetens verden er Håbrekkes «ja, takk begge deler» en dødlinje for de tradisjonelle ideelle...

les mer

Innlegg: Lønnsdumping for kvinneprofitt?

Anne Lindboe, Oslo Høyres ordførerkandidat, slår et slag for kvinnelig velferdsprofitt på kvinnedagen («Ny parole: Ja til kvinneprofitt»). Men kommersiell drift av offentlig finansierte velferdstjenester blir ikke en bedre idé selv om det er kvinnelige eiere som tar...

les mer
Kommentar: Nøytral faglighet

Kommentar: Nøytral faglighet

Når markedsfundamentalismen skal utfordres, må ny kunnskap produseres. Partiet for vanlige folk bør skaffe seg en elite, skrev politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Frithjof Jacobsen (17. februar). Tre dager senere skrev Kristin Clemet «Avkommersialiseringsutvalget...

les mer

Bla i arkiv