Offentlig styring

Mens Norge på den ene siden er et av verdens rikeste land, rikere enn noen gang tidligere i historien, så angripes velferdsordningene som ble kjempet fram i en tid da landet var langt fattigere.

Mens vi har de teknologiske og økonomiske forutsetningene for å skape det beste av alle samfunn, opplever svært mange at utviklingen går i revers. Velstanden omfordeles til dem som har mest fra før. Dette skjer fordi den offentlig styringen erstattes av markedsløsninger, konkurranse og ansvarsfraskrivelse.

Intet av dette skjer som en naturnødvendighet. Det står sterke interesser bak. Markedsretting, eller New Public Management (NPM), er trinnvise reformer som markedsretter det offentlige, utskiller, oppsplitter, konkurransutsetter og gjør dyktige fagarbeidere til administratorer av et stadig mer byråkratisert system. For velferdsstaten kjemper mot markedsretting, og for en offentlig sektor bygget på politisk og folkelig styring – med tillit til fagarbeiderne i velferdsstatens førsterekke.

Artikler om Offentlig styring

Innlegg: Markedsmodell – eller demokratisk kontroll?

I markedskonkurransen utkonkurreres ideelle aktører. Dette er bakgrunnen for flere stortingsvedtak, som vil ta tilbake demokratisk kontroll og prioritere ideelle aktører. Mestringshusene AS sin omdanning fra ordinært AS til ideelt AS reiser en samfunnsviktig...

les mer

Innlegg: Fritt behandlingsvalg – og ideelle virksomheter

Er egenerklæringer tilstrekkelig til å bekrefte at virksomheter er ideelle selskap? Daglig leder Olaf Olsvik skriver at Mestringshusene AS er en privat ideell virksomhet som behandler ruslidelser (Dagens Medisin 10/2022). Men er Mestringshusene en ideell virksomhet i...

les mer
Kommentar: Makt i markedet

Kommentar: Makt i markedet

Mens alle diskuterer energiprisene, står slagene om velferden. Debatten om årsakene til de økte energiprisene er nedslående. Diskusjonen om det er Putin eller markedskreftene som presser opp prisene, er direkte fordummende. Det er jo ikke enten–eller, men både–og....

les mer
Notat: 10 fakta om privatisering

Notat: 10 fakta om privatisering

For velferdsstaten har hentet ut ti fakta om privatisering fra Velferdstjenesteutvalgets utredning, "NOU 2020: 13, Private aktører i velferdsstaten": 1. Ingen har fullt innsyn i de private selskapene sin økonomi. 2. Det har ikke vært mulig å fastslå om pengene går til...

les mer
Kommentar: Markedet kan styres

Kommentar: Markedet kan styres

Om man ser markedet som natur, er det ikke lenger rom for politikk. «Det er slik naturen er. Når du holder igjen på det produktet folk bruker, så har det betydning for prisene.» Slik svarte Jonas Gahr Støre om kraftsystemet og konsekvensene av å kreve høyere...

les mer

Bla i arkiv