Markedsretting

Offentlig styring

Privatisering

Siden 1980-tallet har vi sett en bred reformbølge som forsøker å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Store kommersielle selskap ønsket mer innpass i offentlige budsjetter, og har fått flyttet store deler av drift og eierskap av det offentlige over i private hender. 

Selv om det i land med sterke fagorganisasjoner ikke gikk så langt som storselskapene så for seg, er ren privatisering kun en av løsningene. Land som Norge tvinges langsomt til privatisering gjennom innføring av ulike markedsstyringsprinsipper – kjent som New Public Management. 

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativer får vi etablert bolverk mot markedsrettingen og privatiseringen som er i ferd med å undergrave viktige offentlige tjenester som transport, helse, arbeid og utdanning.

Artikler om Markedsretting

Svarinnlegg: Barn, ansatte og felleskapet først

I barnehagesektoren har eierform vist seg å være avgjørende for kvalitet og mangfold. Tilrettelegges det for de store kommersielle kjedene forsvinner penger ut av barnehagene og landet, nå i økende grad via eiendom (se min kronikk 09.02). Tilrettelegges det for...

les mer

Svarinnlegg: La barnehagemilliardærene ta tapet

NHO tar ikke ballen i sine kommentarer til min kronikk (09.02). Her kommer et siste forsøk på å forklare. Foreldre har og skal fortsatt ha rett til å søke på den barnehagen de vil. Regjeringens forslag endrer ikke det. Spørsmålet er hvordan barnehagene skal ha lov til...

les mer
Innlegg: Foreldreundersøkelser måler ikke kvalitet

Innlegg: Foreldreundersøkelser måler ikke kvalitet

Nå har resultatene fra foreldreundersøkelsen for barnehage kommet, og de viser at vi foreldre jevnt over er fornøyde. Det viser hvor lite egnet undersøkelsene er til å si noe vesentlig om ståa i barnehagesektoren og om kvalitet. Foreldreundersøkelsen er...

les mer
Kronikk: Å selge skatt

Kronikk: Å selge skatt

Det er barnehagehøring igjen og mens gårdsbarnehager fyller sendeflater og debattspalter med sine bekymringer, går sugerøret global finans nå har i norsk barnehagesektor under radaren. Det drives en massiv kampanje fra de kommersielle barnehagekjedene, via deres...

les mer

Innlegg: Velferdspolitikken har havnet i rettssalen

Hver gang stat eller kommune forsøker å vri politikken bort fra markedsløsninger og kommersialisering, viser det seg at politiske mål ikke lenger er nok. Oslo kommune har tapt en rettssak mot de kommersielle velferdskonsernene Stendi og Norlandia. Alle som er skeptisk...

les mer

Innlegg: Bedre barnehager, ikke billigere

Christian Solberg mener i Nationen 31.01 at ulikheter i rammebetingelser skyldes at noen kommuner bruker minst mulig på barnehage. Det har han helt rett i - og hvorfor skulle de gjøre noe annet? Dagens system, med likebehandling av svært ulike aktører der kommunen må...

les mer

Bla i arkiv