Privatisering

Siden 1980-tallet har offentlig virksomheter i større og større grad blitt utsatt for privatisering og konkurranseutsetting. Prosessen startet med å omgjøre kommunale renholdsoppgaver og statlige teletjenester til aksjeselskap, og idag har markedet ekspandert til områder det tidligere var ekskludert fra: omsorgs- og trygdetjenester, sykehus og utdanning. En annen privatiseringsmekanisme er såkalte offentlig-privat-samarbeid (OPS), hvor private aktører bygger ut prosjekter som de så leier ut tilbake til det offentlige. 

For velferdsstaten arbeider mot denne utviklingen. Private interesser står i motsetning til fellesskapets interesser, og erfaring viser at der det offentlige slipper taket øker ulikhetene, klasseforskjellene, og sosial nød. Brede allianser og folkelig støtte har klart å holde privatisering og konkurranseutsetting delvis i sjakk, men den markedsliberale offensiven for privatisering tar mange veier.

Artikler om Privatisering

Innlegg: Bendelormøkonomien

Privatiseringsideologi og velferdslobbyisme må møtes med kunnskap, organisering og satsing på fellesskapet. Uansett hvor du setter din fot på kloden så ønsker alle mennesker seg en vel ferd gjennom livet. For å sikre at velferden når alle, har de nordiske landene...

les mer

Innlegg: Bendelormøkonomien

Aftenposten 7.6 er opptatt av ord, men ikke systemkritikken i rapporten «Den internasjonale velferdsprofitten og bendelormøkonomien». Vi videreformidler dokumenterte advarsler fra flere land. De internasjonale erfaringene med velferdsprivatisering til kommersielle...

les mer
Kronikk: Det grå gullet

Kronikk: Det grå gullet

Å privatisere velferden er å invitere den internasjonale omsorgsindustrien til å nyte godt av norske bevilgninger. Det er en dårlig idé. Hvordan vi organiserer velferden, er et viktig politisk veivalg. Norge kan finansiere og drive velferden i fellesskap, og...

les mer
Kommentar: Tilbake på anbud

Kommentar: Tilbake på anbud

Når Høyre vil privatisere mer velferd, bør vi snakke om erfaringene – og konsekvensene. Høyre går til valg på mer privatisering av eldreomsorg, barnehage og barnevern. Vi må møte deres tomme slagord om mangfold og valgfrihet med de konkrete erfaringene med tidligere...

les mer

Innlegg: Clemets metode, del to

Kristin Clemet har lagt fra seg de banale personangrepene og er på et mer redelig debattspor om Avkommersialiseringsutvalget i Klassekampen 6. mars.Faktisk er hun tilbake på det sporet hun var på allerede før utvalget var utnevnt. Leksjon to i Clemets metode er...

les mer

Bla i arkiv