Privatisering

Siden 1980-tallet har offentlig virksomheter i større og større grad blitt utsatt for privatisering og konkurranseutsetting. Prosessen startet med å omgjøre kommunale renholdsoppgaver og statlige teletjenester til aksjeselskap, og idag har markedet ekspandert til områder det tidligere var ekskludert fra: omsorgs- og trygdetjenester, sykehus og utdanning. En annen privatiseringsmekanisme er såkalte offentlig-privat-samarbeid (OPS), hvor private aktører bygger ut prosjekter som de så leier ut tilbake til det offentlige. 

For velferdsstaten arbeider mot denne utviklingen. Private interesser står i motsetning til fellesskapets interesser, og erfaring viser at der det offentlige slipper taket øker ulikhetene, klasseforskjellene, og sosial nød. Brede allianser og folkelig støtte har klart å holde privatisering og konkurranseutsetting delvis i sjakk, men den markedsliberale offensiven for privatisering tar mange veier.

Artikler om Privatisering

Svarinnlegg: La barnehagemilliardærene ta tapet

NHO tar ikke ballen i sine kommentarer til min kronikk (09.02). Her kommer et siste forsøk på å forklare. Foreldre har og skal fortsatt ha rett til å søke på den barnehagen de vil. Regjeringens forslag endrer ikke det. Spørsmålet er hvordan barnehagene skal ha lov til...

Kronikk: Å selge skatt

Kronikk: Å selge skatt

Det er barnehagehøring igjen og mens gårdsbarnehager fyller sendeflater og debattspalter med sine bekymringer, går sugerøret global finans nå har i norsk barnehagesektor under radaren. Det drives en massiv kampanje fra de kommersielle barnehagekjedene, via deres...

Innlegg: Velferdspolitikken har havnet i rettssalen

Hver gang stat eller kommune forsøker å vri politikken bort fra markedsløsninger og kommersialisering, viser det seg at politiske mål ikke lenger er nok. Oslo kommune har tapt en rettssak mot de kommersielle velferdskonsernene Stendi og Norlandia. Alle som er skeptisk...

Innlegg: Loven må endres

Mari Rise Knutsen og Jenny Eiksund skriver bra i Klassekampen 8. november om viktigheten av å hegne om steinerskolene. De er bekymret for steinerskolens fremtid etter at regjeringen varslet kutt i støtten til kombinerte skoler. Regjeringen har nå varslet kompenserende...

Innlegg: Clemet unnlater å ta ansvar

Kristin Clemet var som utdanningsminister i Bondevik II-regjeringen ansvarlig og pådriver for en liberalisering av privatskoleloven. Endringene viste seg å åpne for kommersielle eiere og konkurranse. Godkjenningsgrunnlaget ble utvidet til blant annet å gjelde skoler...

Kommentar: Samfunnsansvaret

Kommentar: Samfunnsansvaret

Evnen til samarbeid om de store veivalgene vil avgjøre velferdsstatens framtid. I går åpnet to av Norges største fagforbund sine landsmøter. Avgjørelsene som tas der kan bli viktige for retningsvalg i velferdsstaten. Utdanningsforbundet (UDF) og Norsk...