Velferdsstaten

Helse og omsorg

Skole og barnehage

Trygdesystemet

Fremveksten av velferdsstaten er først og fremst et resultat av fag- og arbeiderbevegelsens kamp for å bedre sine livsvilkår. Gjennom offentlige fellesskapsordninger motvirkes markedets tendens til å samle store verdier på få hender. 

Velferdstjenester som skole, helse og omsorg er universelle tjenester til gode for hele befolkningen, mens ordninger som trygd, sykelønn og pensjon sikrer økonomisk trygghet gjennom hele livet. Velferdsstaten er et viktig redskap for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller – ikke minst når den finansieres gjennom et progressivt skattesystem.

Artikler om Velferdsstaten
Notat: NHOs distriktsfrieri for kommersiell velferd

Notat: NHOs distriktsfrieri for kommersiell velferd

Stortingsflertallet fra september 2022 har et uttalt mål om å stoppe kommersialiseringen av de offentlig finansierte velferdstjenestene. Målet er  gode offentlige velferdstjenester og langsiktige samarbeid med ideelle aktører  uten profittmotiv. NHOs oppgave er å...

les mer
Innlegg: Velferdsprofitør?

Innlegg: Velferdsprofitør?

Paal Christian Bjønnes, daglig leder i den ideelle barnehagekjeden Trondhjems Asylselskap, uttaler til Nidaros 6. mars at politikerne karakteriserer den private barnehagesektoren som velferdsprofitører. Da er det behov for en oppklaring. Det fremkommer ikke hvilke...

les mer
Innlegg: Når det skorter på viljen

Innlegg: Når det skorter på viljen

Det beste for samfunnet som helhet er at private barnehager benytter sine ressurser til å skape et best mulig tilbud til barna i barnehagene. Det bør inkludere en vilje hos deres interesseorganisasjoner til å benytte sin forhandlingsstyrke på en positiv måte, framfor til å forsøke å bedrive utpressing av myndigheter og beslutningstakere.

les mer

Innlegg: PBLs strategi er ren forretningsstrategi

At eierne av de private barnehagene skal få dekket utgifter til de ansattes pensjon av det offentlige, er alle enige om. Men Private Barnehagers Landsforbund (PBL) mener de private barnehagene skal få dekket mer enn sine faktiske kostnader. Hvorfor det? De private...

les mer
Innlegg: NHOs distriktslureri

Innlegg: NHOs distriktslureri

Det er ingen grunn til å la seg skremme av NHOs talltriksing om distriktenes avhengighet av kommersielle helse- og omsorgsleverandører. NHO frykter at ny regjering skal sørge for at skattefinansierte velferdstjenester drives av det offentlige selv eller i langsiktige...

les mer
Barn som maktmiddel

Barn som maktmiddel

Til uka (24. november 2021) vil mange private barnehager stenge i en politisk aksjon. Med barna og deres foreldre som som maktmiddel vil Private barnehagers landsforbund og private barnehageeiere forsøke å tvinge regjeringen til å beholde en ren overfinansiering av...

les mer

Bla i arkiv