Velferdsstaten

Helse og omsorg

Skole og barnehage

Trygdesystemet

Fremveksten av velferdsstaten er først og fremst et resultat av fag- og arbeiderbevegelsens kamp for å bedre sine livsvilkår. Gjennom offentlige fellesskapsordninger motvirkes markedets tendens til å samle store verdier på få hender. 

Velferdstjenester som skole, helse og omsorg er universelle tjenester til gode for hele befolkningen, mens ordninger som trygd, sykelønn og pensjon sikrer økonomisk trygghet gjennom hele livet. Velferdsstaten er et viktig redskap for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller – ikke minst når den finansieres gjennom et progressivt skattesystem.

Artikler om Velferdsstaten
Innlegg: Civitas kvalitetsbom

Innlegg: Civitas kvalitetsbom

Civita bommer om kvalitet i barnehagen. Stykkprisfinansiering gir de offentlige barnehagene insentiver til å drive billigere, skriver Civitas Aslak Versto Storsletten i Klassekampen 23. januar. Det har han rett i, men han skriver feil både om årsak og effekt. I dag...

les mer

Innlegg: Espiras bortforklaringer

Barnehagekjeden Espira, ved kommunikasjonsdirektør Kjersti Oppen, svarer 16. november på For velferdsstatens innlegg i Dagsavisen og skriver at Espira ikke har gitt utbytte. Det er ikke riktig. For eksempel viser regnskapstallene til Espira Kulturstien AS at...

les mer

Innlegg: Eierne stikker av med pengene

Er det rettferdig at store barnehagekjeder kan tømme kassa for penger, samtidig som de ikke vil gi ansatte en anstendig pensjon? Ansatte i private barnehager streiker nå for bedre pensjon. Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta mener Private Barnehagers...

les mer
Kommentar: Barnehage på 1-2-3

Kommentar: Barnehage på 1-2-3

Det er minst tre ting du må vite for å forstå barnehagestreiken. Helt fra den spede begynnelsen har streiker hatt en tendens til å peke ut over de konkrete kravene som har blitt reist», skiver Jonas Bals i storverket «Streik» (2021). Beskrivelsen treffer svært godt...

les mer
Innlegg: Ny kurs for barnevernet?

Innlegg: Ny kurs for barnevernet?

Vi er enige med Budfirs anskaffelsesdirektør i at tillit til forvaltningen er avhengig av at byråkratiet utfører politikken som vedtas. Å rette skarp kritikk mot Bufdir er derfor ikke noe vi tar lett på. Når vi likevel har gjort det, er det fordi vi mener det er helt...

les mer
Innlegg: For velferdsstaten

Innlegg: For velferdsstaten

Civitas Jan Erik Grindheims advarsel 27.10 om polarisering i norsk politikk, halter så kraftig at han må karikere sine motstandere for å få fortellingen til å gå opp. Det hele blir absurd når han skriver at stortingsflertallet og de som støtter det, vil dagens...

les mer

Bla i arkiv