Skole og barnehage

Barnehage og utdanningsløpet er institusjonene som skaper dem som skaper fremtidens samfunn. Her møter de pedagoger, lærere og universitetsansatte som er fagfolk innen sitt område. Utdanningsløpet kan fungere som en sosialt utjevnende faktor, pedagogisk tilpasset de elever og det lokalsamfunn elevene vokser opp i, men altfor ofte motarbeides disse av hvordan det offentlige organiserer utdanningsløpet. Fritt skolevalg fører til segregering, kommersielle barnehagekonsern får makt over barnehagepedagogikken, og den faglige kompetansen slukes i målstyringens testvelde.

Artikler om Skole og barnehage
Innlegg: Når det skorter på viljen

Innlegg: Når det skorter på viljen

Det beste for samfunnet som helhet er at private barnehager benytter sine ressurser til å skape et best mulig tilbud til barna i barnehagene. Det bør inkludere en vilje hos deres interesseorganisasjoner til å benytte sin forhandlingsstyrke på en positiv måte, framfor til å forsøke å bedrive utpressing av myndigheter og beslutningstakere.

les mer
Barn som maktmiddel

Barn som maktmiddel

Til uka (24. november 2021) vil mange private barnehager stenge i en politisk aksjon. Med barna og deres foreldre som som maktmiddel vil Private barnehagers landsforbund og private barnehageeiere...

les mer
Barnehagebløffen

Barnehagebløffen

Av Cathrine S. Amundsen, For velferdsstaten. Salg av barnehageeiendom er blitt en gullgruve. Det er åpenbart at barnehageloven må endres. Barnehager som selges, selges med et nærmest evig tilsagn om...

les mer

Bemanningsnormen er et minstekrav

Av Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten På trykk i Aftenposten, 3.9.2021 I et tilsvar til meg i Aftenposten 31. august skriver kommunikasjonsdirektøren i Private Barnehagers Landsforbund...

les mer

Bla i arkiv