Verktøykasse

Her finner du For velferdsstatens verktøykasse for lokalaktivister med «Bli lokalaktivist på 1-2-3», foredrag, kronikker m.m.. Alt med fokus på «Ta tjenestene tilbake til demokratisk kontroll» og argumentasjon mot konkurranseutsetting.

Artikler om Verktøykasse

Innbyggerinitiativ

Innbyggerinitiativ er en måte for innbyggere i en kommune eller et fylke å få satt saker på den politiske dagsordenen. Gjennom å samle et visst antall underskriver, kan man kreve at kommunestyret eller fylkestinget behandler en sak. Les mer om hvordan og eksempelet om innbyggerinitiativ mot sosial dumping.

Slik sjekker vi omdømmet til private tilbydere

Fagforeninger i privat sektor har lang erfaring med å bakgrunnssjekke og omdømmesjekke private firmaer. Med utviklingen mot flere private tilbydere innen offentlige tjenester, kan disse verktøyene også være nyttige for flere.

Ta tjenestene tilbake!

Hvordan skjermer man offentlige tjenester mot konkurranseutsetting og anbudshysteri? For velferdsstaten har utarbeidet en veileder for lokalaktivister, politikere, stat og kommuner som ønsker å bevare eller gjenerobre demokratisk kontroll over offentlige tjenester og eiendom. Veilederen en utgitt som et hefte i For velferdsstatens skriftserie. På denne siden finner du også andre ressurser som kan brukes i arbeidet for å ta tjenestene tilbake.

Hvem eier de private barnehagene i din kommune?

Dette er en tretrinns veiledning til hvordan du kan finne ut hvem som eier de private barnehagene i din kommune, og om eierstrukturen gir grunn til å stille spørsmålstegn om hvor mye av foreldrebetalingen og de offentlige tilskuddene som er kommet barna til gode.

Avslør NHO Service sin privatiseringspropeganda

Har NHO Service vært i din kommune med sine utregninger om hvor mye kommunen kan spare på å konkurranseutsette kommunens tjenester? Her finner du Fagforbundets grundige gjennomgang av disse NHO Service sitt arbeid, med tilhørende argumentasjonsarg og presseklipp.