Dette er en oppskrift på hvordan man kan gjennomføre tiltak og skape allianser for å ta tilbake demokratisk kontroll med utvikling av velferdsordningene, og sikre at alle offentlige midler kommer brukerne til gode og at driften fortsettes i offentlig egen regi.

les mer