25.09.2017

Velferdsprofitører tar ikke utbytte

Velferdsprofitører tar ikke utbytte

Tjener kommersielle selskaper penger på å drive skattefinansierte velferdstjenester, eller drives de av ren idealisme? Spørsmålet stilles av Asbjørn Wahl i denne kronikken som tar for seg velferdsprofitørenes forsøkt på manipulasjon av den offentlige debatten. Les kronikken her.

Ny rapport om veien til profittfri velferd

 Ny rapport om veien til profittfri velferd

Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Bodø har alle tatt politiske grep for å begrense kommersielle drift og privat profitt for skattefinansierte velferdstjenester.DeFacto har kartlagt hva som er gjort i de ulike byene, og hvilke erfaringer sentrale aktører har gjort seg. Les mer

Kampanjen Velferd uten profitt

Kampanjen Velferd uten profitt

Kampanjen “Velferd uten profitt” er en partipolitisk uavhengig kampanje med mål om å sette en stopper for velferdsprofitørene i stortingsvalget 2017. Les mer

Nyhetsbrev 7/2017

Nyhetsbrev 7/2017

For velferdsstatens nyhetsbrev 7/2017 inneholder flere saker om hvorfor profitt i velferden er en viktig sak, markering mot New Public Management, kronikk om hva vi kan lære av Corbyn, samt flere saker knyttet til debatten om velferdsprofitt. Les mer

Markering mot New Public Management

Markering mot New Public Management

Mål- og resultatstyring, «New Public Management», griper om seg i offentlig sektor. Resultatet er bl.a. tap av tillit mellom ledere og ansatte, viltvoksende byråkrati, ukontrollert utgiftsvekst og svekkelse av velferdsstaten. Politikerne må begynne å lytte til ekspertene på grasrota i stedet for... Les mer

Ideologi og interessekamp om kommersiell velferd

Ideologi og interessekamp om kommersiell velferd

Virke og Oslo Economics setter to streker under sparetallet «4 milliarder kroner» uten rot i en dokumentert virkelighet eller i et teoretisk regnestykke. Det kommer ut av en antakelse. Estimatet er ikke koplet til private. De forutsetter innsparing og derfor finner de innsparing. Skriver Helene Bank denne kommentaren Les mer

Å ha tall er ikke nok

Å ha tall er ikke nok

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har fått konstruert et sparetall som brukes i valgkampens om velferdsprofitt. For velferdsstatens Helene bank svarer PBL at sparetallet er 2,15 milliarder er framkommet ved å bruke fiktive anslag slik at sparetall kommer ut i den andre enden. Les mer

RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit