Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan org.nr 982 366 844 samler inn og bruker personopplysninger. Org. Nr. 982 366 844 ved daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger, annet enn der selskapet opptrer som databehandler for andre (kunder). Der det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger er delegert omfatter det kun oppgavene og ikke ansvaret. Org. Nr 982 366 844 innehar databehandleravtaler for eventuelle underleverandører vi måtte benytte, som pålegger disse tilsvarende eller strengere krav enn disse.

Behandling av personopplysninger på velferdsstaten.no

Org. Nr. 982 366 844 er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden; velferdsstaten og eventuelle andre nettbaserte tjenester som eies av org. Nr. 982 366 844. Vi samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato og personnummer eller informasjon om betalingskort. Ved eventuell bruk av betalingsløsninger overføres all informasjon direkte til leverandør av betalingstjenesten.

Skjemaer

Org. Nr. 982 366 844 kan også innhente opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å benytte disse skjemaene. Skjemaene benyttes for eksempel til følgende:

  • Påmelding til nyhetsbrev

Cookies

En cookie/informasjonskapsel er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukers datamaskin når brukeren åpner en nettside. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer eller registrere hvor brukeren beveger seg rundt på nettstedet. Informasjonskapsler kan være nyttig både for eieren og brukeren av en nettside. Eieren av nettsiden kan tilpasse tjenesten ut fra informasjonen som lagres. For brukeren kan besøk på nettsiden oppleves mer brukervennlig og tilpasset.

Referanse: https://nettvett.no/personvern/

På velferdsstaten.no bruker vi informasjonskapsler for å forstå hva slags innhold brukerne er interessert i, og for å huske deg når du kommer tilbake. Avsnittene nedenfor viser informasjonskapsler som kan bli lagret på datamaskinen din når du besøker velferdsstaten.no eller et underdomene av dette webområdet.

 

ANALYSEVERKTØY

Disse tjenestene gjør det mulig for eieren av websiden å analysere trafikken på websiden, og kan brukes til å holde oversikt over brukeratferd.

Google Analytics med anonymisert IP (Google Inc.)

Google Analytics er en Internett-analysetjeneste levert av Google Inc. («Google»). Google bruker innsamlet data til å spore og undersøke bruken av velferdsstaten.no, for å utarbeide rapporter om dets aktiviteter og dele dem med andre Google-tjenester.

Google kan bruke data som er samlet inn til å kontekstualisere og tilpasse annonsene for sitt eget annonseringsnettverk.

Denne integreringen av Google Analytics anonymiserer din IP-adresse. Det fungerer ved å forkorte brukernes IP-adresser innenfor medlemslandene i EU eller i andre stater tilsluttet avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Bare i eksepsjonelle tilfeller vil den fullstendige IP-adressen bli sendt til en Google-server og forkortet i USA.

Personlige data som samles inn: Informasjonskapsler og bruksdata.

Sted for behandling: USA – Personvernerklæring – Meld av.

Oversikt over cookies for Google Analytics:

Navn

Kategori

Formål

Utløp

_ga

Statistics

Samler data om unike brukere. Brukes av Google Analytics.

15 måneder

__utma

Statistics

Samler data om antall ganger en bruker har besøkt nettsiden, samt datoer for de første og de nyeste besøk. Brukes av Google Analytics

2 år

__utma

Statistics

Samler data om antall ganger en bruker har besøkt nettsiden, samt datoer for de første og de nyeste besøk. Brukes av Google Analytics

2 år

__utmb

Statistics

Registrerer et tidsstempel med den nøyaktige tiden da brukeren åpnet nettstedet. Brukes av Google Analytics for å beregne varigheten av et besøk på nettstedet.

Sesjon

__utmc

Statistics

Registrerer et tidsstempel med den nøyaktige tiden når brukeren forlater nettstedet. Brukes av Google Analytics for å beregne varigheten av et besøk på nettstedet.

Sesjon

__utmt

Statistics

Brukes til å kontrollere hastigheten på forespørsler til serveren.

Sesjon

__utmz

Statistics

Samler data om hvor brukeren kom fra, hvilken søkemotor som ble brukt, hvilken kobling som ble klikket og hvilket søkeord som ble brukt. Brukes av Google Analytics.

6 måneder

VISNING AV INNHOLD FRA EKSTERNE PLATTFORMER

Disse tjenestene lar deg se og samhandle med innhold som ligger på eksterne plattformer direkte på sidene til velferdsstaten.no.

Denne typen tjeneste kan fortsatt samle inn data for nettstedtrafikk for sidene der tjenesten er installert, selv når brukerne ikke bruker den.

Google skrifttyper (Google Inc.)

Google skrifttyper er en skrifttype-visualiseringstjeneste som tilbys av Google Inc., og som gjør at velferdsstaten.no kan innlemme innhold av denne typen på sine sider.

Personopplysninger som samles inn: Bruksdata og ulike typer data, slik det er angitt i personvernerklæringen til tjenesten.

Merk at personopplysningene ikke samles inn av, eller deles med Org. Nr. 982 366 844.

Sted for behandling: USA – Om personvernerklæring.

Personopplysninger om kunder og leverandører

Som kunde (inkludert personer/selskaper som har tatt kontakt med oss for tilbud eller planlagt ordre) eller leverandør av oss vil vi kunne innhente, lagre og behandle nødvendige personopplysninger om deg eller ditt selskaps øvrige kontaktpersoner for å kunne kontakte dere fysisk, og per telefon og epost. Opplysninger som innhentes og behandles er:

  • Navn

  • Stilling og selskapstilknytning

  • Firmaadresse

  • Telefonnummer

  • E-postadresse

  • Kontakthistorikk

Behandlingen av disse personopplysningene er basert på interesseavveining. Vi har behov for å holde kontakt med våre bedriftskunder og leverandører for å følge opp tilbud, bestillinger og leveranser. Dette er en berettiget interesse. Denne kontakten blir effektiv bare ved å kontakte enkeltpersoner direkte. Behandling er derfor nødvendig. Behandlingen skjer overfor kontaktpersonens arbeidsgiver, som er kunde hos oss eller leverandør til oss. I tillegg til navn behandler vi alminnelige opplysninger, som telefonnummer, epostadresse og arbeidsgiver, som alle er knyttet først og fremst til kontaktpersonens arbeidsforhold. Omfanget av opplysningene er derfor begrenset. Behandlingen av opplysningene er knyttet til arbeidsgiverens næringsvirksomhet og ikke til kontaktpersonens privatliv. Når det er nødvendig med samtykke etter markedsføringsloven, vil kontaktpersonen dessuten ha gitt samtykke før vi sender eposter med markedsføring. Vår behandling av personopplysningene er klart påregnelig for kontaktpersonen. Vi mener dermed at den berettigede interessen går foran kontaktpersonens interesser.

Vi skal slette opplysningene når vi blir kjent med at kontaktpersonen har sluttet hos leverandøren eller kunden eller at leverandøren eller kunden har utpekt en ny kontaktperson. Det samme gjelder når leverandør- eller kundeforholdet er opphørt. Vi kan likevel lagre opplysningene for en lengre periode hvis vi mener det kan bli nødvendig med dokumentasjon av den kontakten vi har hatt med leverandøren eller kunden. Det kan gjelde for eksempel spørsmål om rettigheter eller forpliktelser i avtaleforholdet med leverandøren eller kunden. Også lovgivningen kan stille krav til lengre oppbevaringstid.

Underleverandører/databehandlere

Org. Nr. 982 366 844 benytter følgende underleverandører som opptrer som databehandlere for personopplysninger vi er behandlingsansvarlig for. Alle disse har en bindende databehandleravtale med Org. Nr. 982 366 844. Endringer i disse vil bekjentgjøres på denne websiden.

Selskap

Tjeneste

Formål

Bedriftens plassering

Opplysningenes plassering

Google

Google Analytics

Analyse og statistikk for velferdsstaten.no

USA

USA

Andre underdatabehandlere kan benyttes etter nærmere avtale der Org. Nr. 982 366 844. er databehandler for andre behandlingsansvarlige (kunder); dette vil da reguleres i gjeldende databehandleravtale med den behandlingsansvarlige.

Tredjeland

Overføring av personopplysninger til tredjeland (land utenfor EU/EØS) er kun tillatt når det foreligger et tilstrekkelig rettslig grunnlag for det.

Med mindre noe annet er angitt for den enkelte tjeneste eller underleverandør beskrevet ovenfor benyttes kun følgende rettslige grunnlag for eventuell overføring til tredjeland:

  • For tredjeland som Europakommisjonen har besluttet at har et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger utgjør dette grunnlaget. Se Europakommisjonens webside om temaet.

  • For USA: Privacy Shield-rammeverket som tilstrekkelig grunnlag for overføring til sertifiserte selskaper.

  • For andre land benyttes standard personvernbestemmelser (Standard Contractual Clauses).

Overføring av persondata fra kunder

Overføring av persondata fra kunder (eksempelvis adressefiler eller tilgang til systemer med slik informasjon) skal skje via kryptert filoverføring, dog først etter at det er inngått en tilstrekkelig databehandleravtale mellom Org. Nr. 982 366 844 og kunden, der grunnlaget for behandlingen og omfanget av den er avklart. Adressefiler vil bli lagret på et sikret område hos oss og slettet etter 90 dager om ikke annet avtales, og utleveres ikke til tredjepart uten etter særskilt avtale.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om vår personvernerklæring eller ønsker innsikt eller rettelser i personinformasjon vi har samlet inn eller behandler om deg kan du kontakte oss på:

post@velferdsstaten.no