Podcast

For velferdsstaten legger fortløpende ut egenproduserte lydopptak fra taler, innlegg og debatter. Dette kan være fra debatter og konferanser vi selv arrangerer, eller hvor mennesker tilknyttet For velferdsstaten deltar.

I vårt arkiv har vi blant annet opptak fra Wahl-konferansen 28. november 2018, med inspirerende talere som Nina Björk, Sean Sweeney og og Asbjørn Wahl selv. I arkivet finnes også flere opptak fra Politisk Pub, blant annet en opphetet debatt om boligpolitikk, samt foredrag om det norske privatskolemarkedet.

Bli enda mer opplyst og inspirert til videre kamp rett på øret med For velferdsstatens podcast – selvfølgelig helt gratis, og tilgjengelig på ItunesSoundcloud og Spotify. 

Abonner gjerne, eller følg med på nettsiden og facebook-siden vår for oppdateringer om nye podcaster.