Skole og barnehage

Barnehage og utdanningsløpet er institusjonene som skaper dem som skaper fremtidens samfunn. Her møter de pedagoger, lærere og universitetsansatte som er fagfolk innen sitt område. Utdanningsløpet kan fungere som en sosialt utjevnende faktor, pedagogisk tilpasset de elever og det lokalsamfunn elevene vokser opp i, men altfor ofte motarbeides disse av hvordan det offentlige organiserer utdanningsløpet. Fritt skolevalg fører til segregering, kommersielle barnehagekonsern får makt over barnehagepedagogikken, og den faglige kompetansen slukes i målstyringens testvelde.

Artikler om Skole og barnehage

Innlegg: Loven må endres

Mari Rise Knutsen og Jenny Eiksund skriver bra i Klassekampen 8. november om viktigheten av å hegne om steinerskolene. De er bekymret for steinerskolens fremtid etter at regjeringen varslet kutt i...

les mer

Innlegg: Clemet unnlater å ta ansvar

Kristin Clemet var som utdanningsminister i Bondevik II-regjeringen ansvarlig og pådriver for en liberalisering av privatskoleloven. Endringene viste seg å åpne for kommersielle eiere og...

les mer
Kronikk: Skolen er ved et veiskille

Kronikk: Skolen er ved et veiskille

Det har blåst opp til liten storm rundt vilkårene for å drive privatskoler i Norge. Dagsavisen tar 25.10 steinerskolene i forsvar etter at regjeringen har kuttet i støtten til kombinerte skoler....

les mer
Notat: Privatskoler i Norge

Notat: Privatskoler i Norge

I dette notatet gis det en oversikt over utviklingen av statsstøttede privatskoler i Norge. Privatskoler har alltid eksistert parallelt med den offentlige fellesskolen, men antallet skoler og elever...

les mer

Bla i arkiv