Skole og barnehage

Barnehage og utdanningsløpet er institusjonene som skaper dem som skaper fremtidens samfunn. Her møter de pedagoger, lærere og universitetsansatte som er fagfolk innen sitt område. Utdanningsløpet kan fungere som en sosialt utjevnende faktor, pedagogisk tilpasset de elever og det lokalsamfunn elevene vokser opp i, men altfor ofte motarbeides disse av hvordan det offentlige organiserer utdanningsløpet. Fritt skolevalg fører til segregering, kommersielle barnehagekonsern får makt over barnehagepedagogikken, og den faglige kompetansen slukes i målstyringens testvelde.

Artikler om Skole og barnehage
Kommentar: NHO Velferdsprofitt

Kommentar: NHO Velferdsprofitt

Velferdsprofitører, foren eder! Men si for all del ikke hvorfor. NHO etablerer nå sin 17. landsforening for å samle helsenæring, barnehager og omsorgsaktører. «Dette er en vekstnæring som fortjener...

les mer

Innlegg: Vil regjeringen stå imot presset?

Dokumentasjonen på at dagens regulering av de private barnehagene ikke fungerer, er massiv. I dag kommer nytt forslag om endringer av barnehageloven. Selv om det er usikkerhet knyttet til hvilke...

les mer
Innlegg: Kommersielle gjøkunger i redet

Innlegg: Kommersielle gjøkunger i redet

Lærer i Oslo by steinerskole, Steingrimur Njálsson, skriver (22. mars og 28. mars) om venstresidas sviktende ideologiske grunnlag i møte med friskolene. I sin kritikk gjør han selv et ideologisk...

les mer
Kommentar: V- krim

Kommentar: V- krim

Blir 30.000 barnehagebarn ofre for velferdskriminalitet? Ny virkelighet fordrer ny politikk. Det må også gjelde på velferdsfeltet. Sist i en lang rekke saker innen kommersiell velferd som har eller...

les mer
Innlegg: Velferdsprofitør?

Innlegg: Velferdsprofitør?

Paal Christian Bjønnes, daglig leder i den ideelle barnehagekjeden Trondhjems Asylselskap, uttaler til Nidaros 6. mars at politikerne karakteriserer den private barnehagesektoren som...

les mer

Bla i arkiv