Måned: mai 2011

Sykehusene og samhandlingsreformen

Helsesektoren og sykehusene er fortsatt en uuttømmelig kilde til debatt. Lokalbefolkningen mobiliserer mot nedlegginger av lokalsykehus, astronomiske krav om nedskjæringer i Oslo-sykehusene bærer bud om fortsatt dyp krise, den fatale organisasjonsmodellen forfølger regjeringa så lenge det ikke tas radikale grep for å rette opp feiltakelsene – og nå kommer samhandlingsreformen på toppen av dette.

les mer

Samhandlingsreformen

Fanny Voldnes, leder for samfunnsøkonomisk avdeling i Fagforbundet, skriver om Samhandlingsreformen: Det viktigste nye er at kommuner skal betale for innbyggernes bruk av sykehus, såkalt kommunalt medfinansieringsansvar.

les mer

Kamp om barnehagetallene

For velferdsstaten har ved tidligere anledninger omtalt NHOs kreative bruk av tall og statistikk for å underbygge sine kampanjer mot velferdsstatens solidariske fellesskapsordninger og for privatisering av offentlige tjenester. Nå har Private barnehagers landsforbund (PBL), som gjerne omtaler seg som ”barnehagenes NHO”, også tatt i bruk talltriksing i sin kamp for mer penger til de private barnehagene.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv