Rapporten «Hva skjer med lokalsykehusene?» er utarbeidet av De Facto og beskriver utviklingen av lokalsykehusstrukturen i Norge fra innføringen av sykehusreformen i 2002 og frem til 2006.