Måned: september 2012

Klimakampen – en kamp om samfunnsmakt

Fire faglige ledere lanserte i midten av denne måndeden en klimapolitisk plattform. Den ble i LO-Aktuelt karakterisert som ”Et kraftig oppgjør med klimapolitikken”. Noe av det viktigste med plattformen er at den setter klimapolitikken inn i et langt bredere samfunnsmessig perspektiv enn det som er vanlig her i landet.

les mer

Et oppgjør med markedsinspirerte styringsformer i det offentlige

Debatten om målstyring og andre markedsinspirerte styringsreformer i offentlig sektor har rast siden Gjørv-kommisjonen la fram sin rapport. Tiden er inne for å ta et oppgjør med markedsinspirerte styringssystem, og vise til alternative modeller for å videreutvikle offentlig sektor basert på oppgavenes egenart. Reform i det offentlige er nødvendig, men nå er det ledelsen som trenger omstilling, omskolering og modernisering.

les mer

Lik lønn og lik pensjon for likt arbeid

Konflikten mellom og NHO Service og Fagforbundet i de private sykehjemmene handler om flere ting. For det første er det vanlige forhandlingsspørsmål i en tarifforhandling omkring lønn, tillegg for ubekvem arbeidstid, med mer. Men konflikten har også et stort prinsipielt spørsmål i seg, som gjelder pensjon.

les mer

Bestemor solgt igjen – og igjen

Hvor er valgfriheten når du velger en sykehjemsleverandør, for så å bli videresolgt til en annen? Forkjemperne for konkurranseutsetting av sykehjem argumenterer med valgfrihet. Men når brukere velger en leverandør og kommunen inngår avtaler med et selskap, som så selges eller omdannes til et annet selskap – hvor reell er valgfriheten da?

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv