Velkomsthilsen til For velferdsstatens sykehuskonferanse 8. september 2003 av daglig leder i For velferdsstaten, Asbjørn Wahl.