Måned: mai 2014

Kronikk: Pensjonsparadokset

Angrepet på vanlige ansattes ytelsespensjoner er høyaktuelt. Gjennom en tilsynelatende liten endring i regnskapsreglene ble risikoen for ansattes pensjoner flyttet fra forsikringsselskapene til arbeidsgiver, og med ett slag ble ytelsespensjonene svært dyre for arbeidsgiver.- Myndighetene kan redde ytelsespensjonene. Men da må regnskapsreglene endres, skriver Fanny Voldnes i kronikken Pensjonsparadokset.

les mer

Nye EU-regler skviser ideelle aktører

Konkurranseregelverket i EU har vært et sentralt instrument for å markedsrette offentlige tjenester. Likevel har det frem til nå vært rom for en skjerming av ideelle aktører, som på flere områder har fungert som et reelt supplement til de offentlige velferdstjenestene fremfor en konkurrent. Nå har imidlertid EU vedtatt tre direktiver som langt på vei vil oppheve denne skjermingsmuligheten, og heller tvinge de ideelle til å konkurrere på samme premisser som de kommersielle aktørene.

les mer

Lærerlockouten i Danmark: Urent spill også i Norge?

Alle har en mening om skolen. Vi har tross alt gått på skole i årevis. Da Kommunernes Landsforening (KL) gikk løs på arbeidstidsavtalene til de danske lærerne, og i mediene viste til den lange ferien og antall undervisningstimer, fikk de i første omgang stor forståelse for det i opinionen og blant journalister. Men det endret seg da lærerne begynte å forklare hva som var realitetene.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv