Måned: april 2001

Motmelding til helseforetaksreformen

– Et markedssystem i sykehussektoren vil føre til en rekke grunnleggende problemer som vi mener regjeringen ikke har sett eller ikke vil ta hensyn til. Dessuten ønsker regjeringen å ta en stor og vesentlig sektor ut av demokratisk kontroll, en sektor som i høy grad angår folks velferd og trygghet. Dette skriver legene i forordet til motmeldingen til forlaget om ny lov om helseforetak.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv