Bred velferdsallianse lover aksjoner mot markedsretting av helsevesenet

Pressemelding fra For velferdsstaten:

Bred velferdsallianse lover aksjoner mot markedsretting
av helsevesenet

Dersom stortingsproposisjonen som skal legges fram 6. april, er
i samsvar med regjeringens høringsnotat, vil dette bli
møtt med aksjoner. Styret i aksjonen For velferdsstaten har
satt ned en arbeidsgruppe som skal forberede en eventuell slik
situasjon. Vi kan ikke sitte stille og se på at en
bærebjelke i velferdsstaten legges åpen for
privatis.ering og konkurranseutsetting.

Aksjonen oppfordrer sine 28 landsomfattende
medlemsorganisasjoner, med til sammen en million medlemmer, til
å styrke kampen mot den omfattende markedsorienteringen av
helsevesenet som regjeringens sykehusreform vil innebære.
Folkemøter må arrangeres, politikerne konfronteres og
det må gjennomføres en offensiv informasjonskampanje
for å gjøre folk oppmerksom på hva som er det
reelle innholdet i regjeringens forslag.

Sykehussaken dreier seg ikke om det er fylkene eller staten som
skal eie sykehusene, slik mange tror. Spørsmålet om
statsovertaking er det ulike oppfatninger om i For velferdsstatens
styre. Det avgjørende spørsmålet nå er om
det er det offentlige eller markedet som skal styre helsepolitikken
her i landet. Erfaringer fra Storbritannia og USA viser entydig at
når helsevesenet markedsorienteres, er det først og
fremst brukerne som taper på det.

De forsøk som gjøres fra politisk hold på
å avdramatisere sykehusreformen og bagatellisere
markedsorienteringen, er ikke noe annet enn et forsøk
på å røyklegge de faktiske forslag som er
fremmet i Lov om helseforetak. Det hjelper lite at de regionale
sykehusforetakene («holdingselskapene») skal eies hundre prosent av
staten, når sykehusene blir selvstendige datterselskaper som
både må konkurrere om oppdrag og ha muligheten til
å etablere aksjeselskaper sammen med private interesser. Da
er det nødvendigvis privatisering og konkurranseutsetting
som ligger i lufta.

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.