Velferdsstaten

Helse og omsorg

Skole og barnehage

Trygdesystemet

Fremveksten av velferdsstaten er først og fremst et resultat av fag- og arbeiderbevegelsens kamp for å bedre sine livsvilkår. Gjennom offentlige fellesskapsordninger motvirkes markedets tendens til å samle store verdier på få hender. 

Velferdstjenester som skole, helse og omsorg er universelle tjenester til gode for hele befolkningen, mens ordninger som trygd, sykelønn og pensjon sikrer økonomisk trygghet gjennom hele livet. Velferdsstaten er et viktig redskap for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller – ikke minst når den finansieres gjennom et progressivt skattesystem.

Artikler om Velferdsstaten

Kronikk: Å selge skatt

Det er barnehagehøring igjen og mens gårdsbarnehager fyller sendeflater og debattspalter med sine bekymringer, går sugerøret global finans nå har i norsk barnehagesektor under radaren. Det drives en massiv kampanje fra de kommersielle barnehagekjedene, via deres...

les mer

Innlegg: Velferdspolitikken har havnet i rettssalen

Hver gang stat eller kommune forsøker å vri politikken bort fra markedsløsninger og kommersialisering, viser det seg at politiske mål ikke lenger er nok. Oslo kommune har tapt en rettssak mot de kommersielle velferdskonsernene Stendi og Norlandia. Alle som er skeptisk...

les mer

Innlegg: Bedre barnehager, ikke billigere

Christian Solberg mener i Nationen 31.01 at ulikheter i rammebetingelser skyldes at noen kommuner bruker minst mulig på barnehage. Det har han helt rett i - og hvorfor skulle de gjøre noe annet? Dagens system, med likebehandling av svært ulike aktører der kommunen må...

les mer

Innlegg: Fremtiden til små og enkeltstående barnehager

Line Elisabeth Dalseng og Jennie Furulund argumenterer for fortsatt likebehandling, samtidig som deres barnehager vanskelig kan ivaretas innenfor samme system. Dagens «likebehandling» og stykkprissystem for private barnehager tar ikke høyde for de ulike behovene i en...

les mer

Innlegg: Gårdsbarnehager må velge

I Nationen 19. januar underspiller gårdsbarnehageier Christian Solberg de store interessemotsetningene blant private barnehager, som skyldes forskjeller i størrelse, eierskapsstrategier, beliggenhet og utgangspunkt for drift. Regjeringens barnehageforslag tar små...

les mer
Kommentar: Oslo vs. Norlandia

Kommentar: Oslo vs. Norlandia

Det holder ikke med gode intensjoner i beinhard interessekamp.   Oslo kommune har tapt en rettssak mot velferdskonsernene Stendi og Norlandia. Alle som er skeptisk til kommersialisering av velferd, rettsliggjøring av politikken eller markedsbyråkrati, bør ta fram...

les mer

Bla i arkiv