Velferdsstaten

Helse og omsorg

Skole og barnehage

Trygdesystemet

Fremveksten av velferdsstaten er først og fremst et resultat av fag- og arbeiderbevegelsens kamp for å bedre sine livsvilkår. Gjennom offentlige fellesskapsordninger motvirkes markedets tendens til å samle store verdier på få hender. 

Velferdstjenester som skole, helse og omsorg er universelle tjenester til gode for hele befolkningen, mens ordninger som trygd, sykelønn og pensjon sikrer økonomisk trygghet gjennom hele livet. Velferdsstaten er et viktig redskap for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller – ikke minst når den finansieres gjennom et progressivt skattesystem.

Artikler om Velferdsstaten
Kommentar: Tilbake på anbud

Kommentar: Tilbake på anbud

Når Høyre vil privatisere mer velferd, bør vi snakke om erfaringene – og konsekvensene. Høyre går til valg på mer privatisering av eldreomsorg, barnehage og barnevern. Vi må møte deres tomme slagord om mangfold og valgfrihet med de konkrete erfaringene med tidligere...

les mer
Kommentar: Privat helse

Kommentar: Privat helse

I et todelt helsevesen ville jeg vært blant de soleklare taperne. Over magen min går tre lange arr på langs og på tvers. De vitner om et livslangt og alvorstynget forhold til helsevesenet. Jeg ferdigstiller denne teksten på min 40-årsdag. Det blir ingen 40-årskrise....

les mer

Innlegg: Feilslått Ole Brumm-strategi

Øyvind Håbrekke ser ut til å tro at ideell drift av velferdstjenester kan blomstre side om side med en stadig voksende kommersiell velferdssektor (Vårt Land 14.03). I virkelighetens verden er Håbrekkes «ja, takk begge deler» en dødlinje for de tradisjonelle ideelle...

les mer

Innlegg: Lønnsdumping for kvinneprofitt?

Anne Lindboe, Oslo Høyres ordførerkandidat, slår et slag for kvinnelig velferdsprofitt på kvinnedagen («Ny parole: Ja til kvinneprofitt»). Men kommersiell drift av offentlig finansierte velferdstjenester blir ikke en bedre idé selv om det er kvinnelige eiere som tar...

les mer
Kommentar: Nøytral faglighet

Kommentar: Nøytral faglighet

Når markedsfundamentalismen skal utfordres, må ny kunnskap produseres. Partiet for vanlige folk bør skaffe seg en elite, skrev politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Frithjof Jacobsen (17. februar). Tre dager senere skrev Kristin Clemet «Avkommersialiseringsutvalget...

les mer

Innlegg: Uredelig, Civita

Det hadde vært forfriskende om Civita-rådgiver Aslak Storsletten forholdt seg til det jeg faktisk skriver. Det er forskningen Solberg-regjeringen bestilte som dokumenterer at de kommersielle barnehagekjedene bruker pengene på andre ting enn kvalitet. Jo høyere...

les mer

Bla i arkiv