Måned: april 2014

Blåblå kommunereform: Ekspertutvalg skal legitimere fasitsvaret

Vår blåblå regjering har en kommunereform med færre og større kommuner som en av sine fremste ambisjoner. Den uttalte målsetningen er å styrke lokaldemokratiet. Til dette formål ønskes en mer ”robust” kommunestruktur med mer ”robuste” kommuner som har mer ”robust” økonomi. ”Robust” har blitt salgsordet som skal legitimere større kommuner.

Verdens beste helsevesen?

Ressursbruken i norsk helsevesen reflekterer ikke velstandsnivået i landet. Norge bruker mindre enn gjennomsnittet i Europa på helse. Antallet sykehussenger har blitt halvert på 25 år, og her ligger Norge på bunn i Vest-Europa. Stadig flere leger krever kursendring.

Skyggeboksing fra Spekter

Spekters leder Anne-Kari Bratten kritiserte nylig Arbeidstilsynet, og hevdet at sykehusene lider særskilt under tilsynets kontrollregime. Hun stilte spørsmål ved dets legitimitet, og krevde et tilsyn av tilsynet. Det får legeforeningens president til å reagere.

Stå på, lærere!

Asbjørn Wahl holdt appell under demonstrasjonen GOD SKOLE – MOT KS – og konkluderte: Stå på, lærere! Dere fører nå en avgjørende viktig kamp – ikke bare for dere selv, men for den norske modellen, for en god skole og for reell medbestemmelse over arbeidets organisering.

Kriminelle med fotfeste i byggebransjen

Offentlig saksgang ligger på etterskudd i forhold til kriminelle foretak. Systemet med anbud og underleverandører i byggebransjen skaper et marked for storstilt svindel, slik Aftenposten her illustrerer. Er det et tidsspørsmål før også velferdssektoren blir infisert?

Jubel for privatiseringsmulighet

Petter Furulund jubler over utsikten til større markeder i større kommuner. Magne Lerø i ukeavisen Ledelse ber ham likevel dempe entusiasmen, da han mener pensjonsgapet trolig vil snevres inn. Samtidig påpeker han det mislykkede svenske privatiseringseksperimentet.

  • Kategorier

  • Velg dato