Måned: juni 2011

Innbyggerinitiativ

Innbyggerinitiativ er en måte for innbyggere i en kommune eller et fylke å få satt saker på den politiske dagsordenen. Gjennom å samle et visst antall underskriver, kan man kreve at kommunestyret eller fylkestinget behandler en sak. Les mer om hvordan og eksempelet om innbyggerinitiativ mot sosial dumping.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv