Denne rapporten fra 2007, skrevet av Bjarne Jensen og Magnar Bollingmo ved Høgskolen i Hedmark, belyser konsekvenser av
at helseforetakene har gått bort fra systemer for økonomistyring utviklet for offentlige velferdstjenester til rendyrket forretningsbasert
økonomistyring. De vurderer også hvor hensiktsmessig bruk av
forretningsbaserte systemer på offentlige velferdsgoder er. Dessuten hvilke type tiltak som kan bringe reformens fokus over fra overordnet organisering og toppstyring til grunnplanet i
organisasjonene der pasientene møter helsearbeiderne og resultatene
skapes.

les mer