Sosial dumping

Sosial dumping betyr at arbeidsfolk får betydelige lavere lønninger og arbeidsvilkår enn hva som er vanlig innen en sektor. Det er en praksis som i størst grad er utbredt innen de tradisjonelle bygg og anleggs-yrkene, ofte ved at utenlandsk arbeidskraft tilbys lavere lønninger enn hva arbeidere og fagforeninger har opparbeidet gjennom flere år. Dette er ikke bare utnyttelse av sårbare grupper, sosial dumping bidrar også til å presse arbeidsvilkårene i hele sektoren nedover. Å kjempe mot sosial dumping er solidaritet i praksis – med arbeidsfolk fra hele verden.

Artikler om Sosial dumping
Skiensmodellen mot sosial dumping

Skiensmodellen mot sosial dumping

Et enstemmig bystyre i Skien vedtok høsten 2014 en rekke betingelser for hvordan anbud skulle gjennomføres og hvilke krav som skulle gjelde overfor de som skal levere varer og tjenester til kommunen. Deretter har kravene, nå under navnet «Skiensmodellen», spredt seg til en rekke andre kommuner og fylkeskommuner.

les mer

Bla i arkiv