Sosial dumping

Sosial dumping betyr at arbeidsfolk får betydelige lavere lønninger og arbeidsvilkår enn hva som er vanlig innen en sektor. Det er en praksis som i størst grad er utbredt innen de tradisjonelle bygg og anleggs-yrkene, ofte ved at utenlandsk arbeidskraft tilbys lavere lønninger enn hva arbeidere og fagforeninger har opparbeidet gjennom flere år. Dette er ikke bare utnyttelse av sårbare grupper, sosial dumping bidrar også til å presse arbeidsvilkårene i hele sektoren nedover. Å kjempe mot sosial dumping er solidaritet i praksis – med arbeidsfolk fra hele verden.

Artikler om Sosial dumping

Nytt smutthull for statsfinansiert sosial dumping

Av Julie-Isabell Løvdal, rådgiver i For velferdsstaten På trykk i Fri Fagbevegelse 6.9.2021 Regjerningen har åpnet for ny praksis på anbud innen luftfarten som kan få store konsekvenser for alle offentlige anbud. Danish Air Transport (DAT) vant anbudet på den...

Fritenkeren Kåre Hagen

Fritenkeren Kåre Hagen

Av Linn Herning og Cathrine Strindin Amundsen, For velferdsstaten På trykk i Klassekampen 28.8.2021 Når skal Velferdstjenesteutvalgets leder begynne å forholde seg til innholdet i utredningen han selv ledet? For velferdsstaten har i et notat systematisk gått gjennom...

Skiensmodellen mot sosial dumping

Skiensmodellen mot sosial dumping

Et enstemmig bystyre i Skien vedtok høsten 2014 en rekke betingelser for hvordan anbud skulle gjennomføres og hvilke krav som skulle gjelde overfor de som skal levere varer og tjenester til kommunen. Deretter har kravene, nå under navnet «Skiensmodellen», spredt seg til en rekke andre kommuner og fylkeskommuner.

Adecco: Vikarbyrå som motor for sosial dumping

Adecco: Vikarbyrå som motor for sosial dumping

Det multinasjonale konsernet Adecco, mest kjent for sin vikarbyråvirksomhet, er nå i hardt vært i Norge. Dagbladet har gjennom flere artikler satt fokus på arbeidsforholdene for vikarene til Adecco. Regelrett sosial dumping, sier fagbevegelsen.

Sosial dumping i norsk renovasjonsgigant

Sosial dumping i norsk renovasjonsgigant

23. august aksjonerte Arbeidstilsynet og politiet mot ett av Norges største renovasjonsselskap, RenoNorden, etter tips om sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven. RenoNorden har i takt med konkurranseutsettingen av renovasjon i norske kommuner, økt sin markedsandel drastisk.