Oslo med nye tiltak mot sosial dumping i helse

Hentet fra Nyhetsbrev 08/2018

Lørdag 22. september kunne Klassekampen melde at landets strengeste praksis mot sosial dumping ikke lenger bare skal gjelde på byggeplassene. Oslos byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), sier til avisa at Oslo-modellen, som er innført i bygg og anlegg, skal gjelde også i helsesektoren. Oslo-modellen krever bruk av fagarbeidere, faste ansettelser og lærlinger. Denne modellen skal nå tilpasses helsesektoren, der målet også er faste ansettelser, blant annet for å hindre utrygge forhold gjennom bruk av enkeltpersonsforetak og konsulenter engasjert som selvstendig næringsdrivende, slik vi blant annet har sett det i Aleris-saken.
 
Den nye helse-modellen inngår i en omfattende innsats fra Oslo-byrådet for å hindre kommersialisering av våre felles velferdstjenester. Fra før har kommunen blant annet besluttet å rekommunalisere driften av sykehjem, vaktmestertjenesten ved skolene og renovasjonen, samt å bygge opp de offentlige hjemmetjenestene på bekostning av kommersielle aktører. Oslo-byrådet har også fremskaffet juridiske avklaringer om handlingsrommet for prioritering av ideelle aktører. Incita-dommen, som vi omtalte i forrige nyhetsbrev, er et godt eksempel på dette.  Dommen gir en viktig avklaring på hvordan myndighetene og andre kan skille mellom hva som er en ideell aktør og hva som er en kommersiell aktør.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.