Medlemmer

Medlemmer

Aksjonen ble dannet 2. september 1999 og følgende 24 landsdekkende organisasjoner har sluttet seg til For velferdsstaten. Organisasjonene representerer til sammen over én million medlemmer.

Finansierende forbund:

Andre medlemmer:

I tillegg har følgende lokale organisasjonsledd sluttet seg til alliansen:

Fra kommune-Norge har For velferdsstaten disse medlemmene:

I tillegg har fylkestingene i Sør-Trøndelag og Troms vedtatt støtte til aksjonen.