Medlemmer

Medlemmer

Aksjonen ble dannet 2. september 1999 og 24 landsdekkende organisasjoner sluttet seg til For velferdsstaten. Organisasjonene representerte til sammen over én million medlemmer.

Styre per januar 2024:

 • Mette Nord, Fagforbundet
 • Ellen Dalen, NTL
 • Marianne Solberg, Fellesorganisasjonen
 • Geir Ove Kulseth, El & IT-forbundet
 • Tor Jacob Solberg, Norges Bonde- og Småbrukarlag
 • Jan Davidsen, Pensjonistforbundet

 

Finansierende forbund:

Andre medlemmer:

I tillegg har følgende lokale organisasjonsledd sluttet seg til alliansen:

 • Elektropersonalets Forening Oslo
 • El&IT-forbundet Distrikt Oslo og Akershus
 • Heismontørenes Fagforening
 • Jern og Metall Oslo, avd. 1 av Fellesforbundet
 • LO Gjøvik
 • LO Hamar og omegn
 • LO Kragerø
 • LO i Larvik og Lardal
 • LO i Mosjøen og omland
 • LO i Oslo
 • LO i Rana og omegn
 • LO i Tromsø
 • LO i Vesterålen
 • Oslo Grafiske Fagforening
 • Norsk Post og Kommunikasjonsforbund (Postkom) Oslo og Akershus krets
 • Norsk Post og Kommunikasjonsforbund (Postkom) Rogaland krets
 • Norsk Post og Kommunikasjonsforbund (Postkom) Vestfold og Telemark krets
 • Skolenes Landsforbund, Oslo fylkeslag

Fra kommune-Norge har For velferdsstaten disse medlemmene:

 • Alver
 • Folldal
 • Fredrikstad
 • Gratangen
 • Grong
 • Heim
 • Orkdal
 • Os
 • Rendalen
 • Salangen
 • Stavanger
 • Sunndal
 • Sørfold
 • Tingvoll
 • Tokke
 • Tolga
 • Vinje
 • Åmot

I tillegg har fylkestingene i Sør-Trøndelag og Troms vedtatt støtte til aksjonen.