Medlemmer

Medlemmer

Aksjonen ble dannet 2. september 1999 og følgende 24 landsdekkende organisasjoner har sluttet seg til For velferdsstaten. Organisasjonene representerer til sammen over én million medlemmer.

Styre per januar 2024:

  • Mette Nord, Fagforbundet
  • Ellen Dalen, NTL
  • Marianne Solberg, Fellesorganisasjonen
  • Geir Ove Kulseth, El & IT-forbundet
  • Tor Jacob Solberg, Norges Bonde- og Småbrukarlag
  • Jan Davidsen, Pensjonistforbundet

 

Finansierende forbund:

Andre medlemmer:

I tillegg har følgende lokale organisasjonsledd sluttet seg til alliansen:

Fra kommune-Norge har For velferdsstaten disse medlemmene:

I tillegg har fylkestingene i Sør-Trøndelag og Troms vedtatt støtte til aksjonen.