Hva søker du etter i dag?

Markedsretting

For Velferdsstaten kjemper mot markedsrettingen av offentlig sektor, til det beste for ansatte, brukere og samfunnet i sin helhet.

Arbeidsliv

Et verdig liv for lønnsmottakere avhenger av en sterk fagbevegelse som kjemper for å utvikle og opprettholde gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

Velferdsstaten

Sterke offentlige velferdstjenester er et bolverk mot markedets makt, sikrer økonomisk trygghet gjennom hele livet, og sørger for like muligheter til landets innbyggere.

Folkestyre

Et demokratisk samfunn, bygget nedenfra og opp, er avgjørende for å sikre en rettferdig og bærekraftig verden.

Nyheter

Innlegg: Lønnsdumping for kvinneprofitt?

Anne Lindboe, Oslo Høyres ordførerkandidat, slår et slag for kvinnelig velferdsprofitt på kvinnedagen (innlegget «Ny parole: Ja til kvinneprofitt»). Men kommersiell drift av...

Kommentar: Nøytral faglighet

Når markedsfundamentalismen skal utfordres, må ny kunnskap produseres. Partiet for vanlige folk bør skaffe seg en elite, skrev politisk redaktør i Dagens Næringsliv,...

Nyhetsbrev: 1/2023

I nyhetene: Avsporing av Avkommersialiseringsutvalget?   Avkommersialiseringsutvalget er et offentlig utvalg oppnevnt av regjeringen som følge av budsjettavtalen med SV...

Innlegg: Uredelig, Civita

Det hadde vært forfriskende om Civita-rådgiver Aslak Storsletten forholdt seg til det jeg faktisk skriver. Det er forskningen Solberg-regjeringen bestilte som dokumenterer...

Kommentar: Hold kjeft!

Når NHO og Høyre angriper språket, er det politikken de vil til livs. Den har spiret en stund, men på NHOs årskonferanse 5. januar slo høyresidens strategi ut i full blomst....

Innlegg: Civitas kvalitetsbom

Civita bommer om kvalitet i barnehagen. Stykkprisfinansiering gir de offentlige barnehagene insentiver til å drive billigere, skriver Civitas Aslak Versto Storsletten i...

Nyhetsbrev: 7/2022

Fagbladet problematiserer ideelle AS med kommersielle eiere Kommersielle aktører vil omgå regjeringens arbeid med å fase ut kommersielle i velferden ved å omdanne seg til...

Kommentar: Kapitalens strategi

Dette har debatten om laksenæringa vist: Lobbyisten er leiesoldat i krigen om virkelighetsbeskrivelsen. Mobiliseringen mot grunnrenteskatt på havbruk fikk meg til å lete...

Aktuelt

Notat: 10 fakta om privatisering

Notat: 10 fakta om privatisering

For velferdsstaten har hentet ut ti fakta om privatisering fra Velferdstjenesteutvalgets utredning, "NOU 2020: 13, Private aktører i velferdsstaten": 1. Ingen har fullt innsyn i de private selskapene sin økonomi. 2. Det har ikke vært mulig å fastslå om pengene går til...

les mer
Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Dokumentasjonen på at dagens regulering av de private barnehagene ikke fungerer, er massiv. I 2019 sendte Solberg-regjeringen forslag til endringer i barnehageloven på offentlig høring. For å øke den offentlige kontrollen med barnehagemidlene mente regjeringen at det...

les mer
Notat: Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven

Notat: Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven

For velferdsstatens notat beskriver konsekvensene av regjeringens lovforslag om fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og hvorfor kommunene bør avvise det. Lovforslaget behandles etter planen i Stortinget 8. juni 2021. Regjeringen vil bidra til at...

les mer

Nyheter

Nyhetsbrev: 1/2023

I nyhetene: Avsporing av Avkommersialiseringsutvalget?   Avkommersialiseringsutvalget er et...

Innlegg: Uredelig, Civita

Det hadde vært forfriskende om Civita-rådgiver Aslak Storsletten forholdt seg til det jeg faktisk...

Aktuelt

Notat: 10 fakta om privatisering

Notat: 10 fakta om privatisering

For velferdsstaten har hentet ut ti fakta om privatisering fra Velferdstjenesteutvalgets utredning, "NOU 2020: 13, Private aktører i velferdsstaten": 1. Ingen har fullt innsyn i de private selskapene sin økonomi. 2. Det har ikke vært mulig å fastslå om pengene går til...

les mer
Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Dokumentasjonen på at dagens regulering av de private barnehagene ikke fungerer, er massiv. I 2019 sendte Solberg-regjeringen forslag til endringer i barnehageloven på offentlig høring. For å øke den offentlige kontrollen med barnehagemidlene mente regjeringen at det...

les mer
Notat: Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven

Notat: Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven

For velferdsstatens notat beskriver konsekvensene av regjeringens lovforslag om fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og hvorfor kommunene bør avvise det. Lovforslaget behandles etter planen i Stortinget 8. juni 2021. Regjeringen vil bidra til at...

les mer