Hva søker du etter i dag?

Markedsretting

For Velferdsstaten kjemper mot markedsrettingen av offentlig sektor, til det beste for ansatte, brukere og samfunnet i sin helhet.

Arbeidsliv

Et verdig liv for lønnsmottakere avhenger av en sterk fagbevegelse som kjemper for å utvikle og opprettholde gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

Velferdsstaten

Sterke offentlige velferdstjenester er et bolverk mot markedets makt, sikrer økonomisk trygghet gjennom hele livet, og sørger for like muligheter til landets innbyggere.

Folkestyre

Et demokratisk samfunn, bygget nedenfra og opp, er avgjørende for å sikre en rettferdig og bærekraftig verden.

Nyheter

Nyhetsbrev 9/2021

        Innholdsfortegnelse For velferdsstaten takker for i år og ønsker god jul og godt nytt år! Stengningsaksjon: barnehagebarn som maktmiddel NHOs...

Nyhetsbrev 8/2021

Innholdsfortegnelse Ny regjering: ny politikk? Skal vi utfordre barnehageprofitten, må vi stille forberedt Privatiseringslokomotivet NHOs distriktoffensiv Privilegiets benk...

Aktuelt

NHOs privatiseringsiver

NHOs privatiseringsiver

Av Cathrine S. Amundsen, For velferdsstaten. Direktør i NHO Service og Handel Torbjørn Furulund hevder 23.08 at Stortingets folkevalgte er i utakt med sine velgere når de sier nei til privatisering av offentlig finansierte velferdstjenester. Direktøren for...

les mer
NHOs privatiseringskampanje

NHOs privatiseringskampanje

Av Cathrine Strindin Amundsen, For velferdsstaten NHOs valgkamp for større markeder for sine velferdsbedrifter drives med «solskinnshistorier» fra kommune- Norge. Kvæfjord og selskapet Humana er eksempelet direktør i NHO Service og Handel Torbjørn Furulund bruker i...

les mer

Velferdsdebatten er ikke død

Av Linn Herning og Cathrine Strindin Amundsen, For velferdsstaten Trykt i Klassekampen 14.8.2021 Hvorfor driver Velferdstjenesteutvalgets leder kampanje for høyresidas politikk -  i strid med Utvalgets egne konklusjoner? I forkant av valgkampen har de kommersielle...

les mer

Nyheter

Demokratisk velferd

Skrevet av Cathrine S. Amundsen, nestleder i For velferdsstaten. Innlegget stod på trykk i...

Nyhetsbrev 9/2021

        Innholdsfortegnelse For velferdsstaten takker for i år og ønsker god...

NHOs distriktslureri

Av Cathrine Strindin Amundsen, For velferdsstaten. Trykt i Nationen 03.12.21 Det er ingen grunn...

Barn som maktmiddel

Skrevet av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten Innlegget ble først publisert på...

Politikken teller, Clemet

Skrevet av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten Innlegget sto på trykk i  Aftenposten...

Aktuelt

NHOs privatiseringsiver

NHOs privatiseringsiver

Av Cathrine S. Amundsen, For velferdsstaten. Direktør i NHO Service og Handel Torbjørn Furulund hevder 23.08 at Stortingets folkevalgte er i utakt med sine velgere når de sier nei til privatisering av offentlig finansierte velferdstjenester. Direktøren for...

les mer
NHOs privatiseringskampanje

NHOs privatiseringskampanje

Av Cathrine Strindin Amundsen, For velferdsstaten NHOs valgkamp for større markeder for sine velferdsbedrifter drives med «solskinnshistorier» fra kommune- Norge. Kvæfjord og selskapet Humana er eksempelet direktør i NHO Service og Handel Torbjørn Furulund bruker i...

les mer

Velferdsdebatten er ikke død

Av Linn Herning og Cathrine Strindin Amundsen, For velferdsstaten Trykt i Klassekampen 14.8.2021 Hvorfor driver Velferdstjenesteutvalgets leder kampanje for høyresidas politikk -  i strid med Utvalgets egne konklusjoner? I forkant av valgkampen har de kommersielle...

les mer