Hva søker du etter i dag?

Markedsretting

For Velferdsstaten kjemper mot markedsrettingen av offentlig sektor, til det beste for ansatte, brukere og samfunnet i sin helhet.

Arbeidsliv

Et verdig liv for lønnsmottakere avhenger av en sterk fagbevegelse som kjemper for å utvikle og opprettholde gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

Velferdsstaten

Sterke offentlige velferdstjenester er et bolverk mot markedets makt, sikrer økonomisk trygghet gjennom hele livet, og sørger for like muligheter til landets innbyggere.

Folkestyre

Et demokratisk samfunn, bygget nedenfra og opp, er avgjørende for å sikre en rettferdig og bærekraftig verden.

Nyheter

Nyhetsbrev 3/2022

Innholdsfortegnelse 1. Rapport om jernbanen: «En perfekt avsporing» 2. NHO Velferdsprofitt 3. Frivillighetens kår 4. Velferdsprofitørene på litteraturfestival og i nytt...

Frivillighetens kår

Skrevet av Linn Herning, leder i For velferdsstaten Innlegget stod på trykk i Klassekampen  24.05.2022     «I hele 2022 feirer vi frivilligheten – Norges største lagarbeid –...

Nyhetsbrev 2/2022

Innholdsfortegnelse NRK Debatten Nytt FV-notat om barnehageregulering V-krim Hvem er (ikke) velferdsprofitører? Nytt FV-notat: NHOs distriktsfrieri Nyliberal faneflukt...

Aktuelt

Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Dokumentasjonen på at dagens regulering av de private barnehagene ikke fungerer, er massiv. I 2019 sendte Solberg-regjeringen forslag til endringer i barnehageloven på offentlig høring. For å øke den offentlige kontrollen med barnehagemidlene mente regjeringen at det...

les mer
V- krim

V- krim

Skrevet av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten Innlegget sto på trykk i Klassekampen 22.03.2022 Blir 30.000 barnehagebarn ofre for velferdskriminalitet? Ny virkelighet fordrer ny politikk. Det må også gjelde på velferdsfeltet. Sist i en lang rekke saker...

les mer
Nyliberal faneflukt

Nyliberal faneflukt

Skrevet av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten Innlegget sto på trykk i Klassekampen 22.02.2022 Ingen vil ta ansvaret for den nyliberale virkeligheten. Vi forstår verken nyliberalismen eller vår samtid om vi lar oss begrense av nyliberalistenes egne...

les mer
Barnevern som butikk

Barnevern som butikk

Skrevet av Mette Nord, leder Fagforbundet, Mimmi Kvisvik, leder Fellesorganisasjonen, Asbjørn Sagstad, Ideelt Barnevernsforum, Silje Marie Bergh Sveum, leder Landsforeningen for barnevernsbarn, Linn Herning, daglig leder For velferdsstaten. Innlegget stod på trykk i...

les mer

Nyheter

Stater i staten

Skrevet av Linn Herning, leder i For velferdsstaten Innlegget stod på trykk i Klassekampen ...

Nyhetsbrev 3/2022

Innholdsfortegnelse 1. Rapport om jernbanen: «En perfekt avsporing» 2. NHO Velferdsprofitt 3....

Frivillighetens kår

Skrevet av Linn Herning, leder i For velferdsstaten Innlegget stod på trykk i Klassekampen ...

NHO Velferdsprofitt

Skrevet av Linn Herning, leder i For velferdsstaten Innlegget stod på trykk i Klassekampen ...

Aktuelt

Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Dokumentasjonen på at dagens regulering av de private barnehagene ikke fungerer, er massiv. I 2019 sendte Solberg-regjeringen forslag til endringer i barnehageloven på offentlig høring. For å øke den offentlige kontrollen med barnehagemidlene mente regjeringen at det...

les mer
V- krim

V- krim

Skrevet av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten Innlegget sto på trykk i Klassekampen 22.03.2022 Blir 30.000 barnehagebarn ofre for velferdskriminalitet? Ny virkelighet fordrer ny politikk. Det må også gjelde på velferdsfeltet. Sist i en lang rekke saker...

les mer
Nyliberal faneflukt

Nyliberal faneflukt

Skrevet av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten Innlegget sto på trykk i Klassekampen 22.02.2022 Ingen vil ta ansvaret for den nyliberale virkeligheten. Vi forstår verken nyliberalismen eller vår samtid om vi lar oss begrense av nyliberalistenes egne...

les mer
Barnevern som butikk

Barnevern som butikk

Skrevet av Mette Nord, leder Fagforbundet, Mimmi Kvisvik, leder Fellesorganisasjonen, Asbjørn Sagstad, Ideelt Barnevernsforum, Silje Marie Bergh Sveum, leder Landsforeningen for barnevernsbarn, Linn Herning, daglig leder For velferdsstaten. Innlegget stod på trykk i...

les mer