Hva søker du etter i dag?

Markedsretting

For Velferdsstaten kjemper mot markedsrettingen av offentlig sektor, til det beste for ansatte, brukere og samfunnet i sin helhet.

Arbeidsliv

Et verdig liv for lønnsmottakere avhenger av en sterk fagbevegelse som kjemper for å utvikle og opprettholde gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

Velferdsstaten

Sterke offentlige velferdstjenester er et bolverk mot markedets makt, sikrer økonomisk trygghet gjennom hele livet, og sørger for like muligheter til landets innbyggere.

Folkestyre

Et demokratisk samfunn, bygget nedenfra og opp, er avgjørende for å sikre en rettferdig og bærekraftig verden.

Nyheter

Nyhetsbrev: 4/2023

  Notat: Høyres faktaresistente program for velferdsprivatisering For velferdsstatens nye notat «Høyres faktaresistente program for velferdsprivatisering» er en...

Innlegg: Tulletall om billige barnehager

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) påstår i disse dager at private barnehager har spart samfunnet for hele 36,4 milliarder på de 20 årene som har gått siden...

Innlegg: Hva forsvarer du, Kjørven?

Det er de små barnehagene som tar kampen hver gang det blåser opp til storm rundt de kommersielle velferdskjedenes forretningsmodeller.   Det er bemerkelsesverdig at...

Kommentar: Krenka kapitalister

Drep meg, konge, men ikke med propagandagrøt. Det skal ha vært en majestetsfornærmelse som fikk Harald Hardråde til å nesten kvele skalden Snegle-Halle med stadige mengder...

Aktuelt

Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

For velferdsstatens notat 2/2023: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023) presenterer en tidsserie som omfatter samtlige anbudsrunder som er gjennomført for sykehjem i Norge fra første anbud i 1997 til foreløpig siste rekommunalisering våren 2023, så langt vi...

les mer
Notat: 10 fakta om privatisering

Notat: 10 fakta om privatisering

For velferdsstaten har hentet ut ti fakta om privatisering fra Velferdstjenesteutvalgets utredning, "NOU 2020: 13, Private aktører i velferdsstaten": 1. Ingen har fullt innsyn i de private selskapene sin økonomi. 2. Det har ikke vært mulig å fastslå om pengene går til...

les mer

Nyheter

Nyhetsbrev: 4/2023

  Notat: Høyres faktaresistente program for velferdsprivatisering For velferdsstatens nye...

Aktuelt

Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

For velferdsstatens notat 2/2023: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023) presenterer en tidsserie som omfatter samtlige anbudsrunder som er gjennomført for sykehjem i Norge fra første anbud i 1997 til foreløpig siste rekommunalisering våren 2023, så langt vi...

les mer
Notat: 10 fakta om privatisering

Notat: 10 fakta om privatisering

For velferdsstaten har hentet ut ti fakta om privatisering fra Velferdstjenesteutvalgets utredning, "NOU 2020: 13, Private aktører i velferdsstaten": 1. Ingen har fullt innsyn i de private selskapene sin økonomi. 2. Det har ikke vært mulig å fastslå om pengene går til...

les mer