Trygdesystemet

I perioder av livet står vi gjerne utenfor arbeidslivet – det kan skyldes sykdom, foreldrepermisjon eller mangel på arbeidsplasser. Trygdeytelser skal sørge for oss i disse periodene hvor arbeidsinntektene forsvinner. Fra 2006 var det NAV som fikk ansvar for det norske trygdesystemet. Den nye organiseringen trygdesystemet har vist seg å ha alvorlige konsekvenser for brukerne av NAV-systemet, som Solberg-regjeringens kutt i AAP-ordningen, eller den graverende NAV-skandalen som ble oppdaget høsten 2019. For å skape et solidarisk trygdesystem må det bygges på tillit til både NAV-ansatte og de trengende, med menneskelig kontakt og mulighet for tilpasning til den enkeltes behov.

Artikler om Trygdesystemet

Bla i arkiv