Trygdesystemet

I perioder av livet står vi gjerne utenfor arbeidslivet – det kan skyldes sykdom, foreldrepermisjon eller mangel på arbeidsplasser. Trygdeytelser skal sørge for oss i disse periodene hvor arbeidsinntektene forsvinner. Fra 2006 var det NAV som fikk ansvar for det norske trygdesystemet. Den nye organiseringen trygdesystemet har vist seg å ha alvorlige konsekvenser for brukerne av NAV-systemet, som Solberg-regjeringens kutt i AAP-ordningen, eller den graverende NAV-skandalen som ble oppdaget høsten 2019. For å skape et solidarisk trygdesystem må det bygges på tillit til både NAV-ansatte og de trengende, med menneskelig kontakt og mulighet for tilpasning til den enkeltes behov.

Artikler om Trygdesystemet
Politikken teller, Clemet

Politikken teller, Clemet

Skrevet av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten Innlegget sto på trykk i Aftenposten 21.11.2021 Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita, vier en søndagskommentar 21. november til mitt politiske arbeid og begrepene «naver» og «velferdsprofitør». Clemet...

For de verdige

Skrevet av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten Innlegget sto på trykk i Klassekampen 4.2.2021 Opposisjonspolitikerne har kappes om å være coronanavernes sterkeste forsvarer. Det er viktig når vi har en regjering som er mer opptatt av å redde bedriftseiere...

Rapport: Attføring på anbud

Rapport: Attføring på anbud

– Regjeringen hevder at konkurranse skaper mangfold, våre funn viser at det ikke stemmer. Attføring på anbud har også gitt velferdsprofitørene nye, lukrative markeder, sier Linn Herning,

Kommentar: NAV – en lidelseshistorie

Kommentar: NAV – en lidelseshistorie

– For en stund siden fikk jeg en videresendt en intern e-post fra Nav. For de ansatte var det en vanlig rapport fra en mellomleder. For en utenforstående var det et blikk inn i et system gått helt av hengslene.

Vil direktørskiftet redde NAV?

Vil direktørskiftet redde NAV?

I begynnelsen av april, etter at nok en nedslående evaluering av NAV var lagt fram, valgte Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP) å sparke topplederen, Joakim Lystad. Men vil dette direktørskiftet redde NAV?