Folkestyre

Klimakrise

Handelspolitikk

Fordeling

Våre felles ressurser må styres av fellesskapet. Både naturressurser og offentlige velferdstjenester skal underlegges folkestyret, ikke markedet. 

Sentralisering og global markedsøkonomi truer og ødelegger for dette prinsippet. Frihandelsavtaler, markedsliberale interesseorganisasjoner som WTO, EU og EØS hindrer lokalsamfunnene i å ha kontroll over egne ressurser og tjenester – både regionalt, nasjonal og internasjonalt. Et aktivt folkestyre som tøyler markedets makt er eneste måte å håndtere klimakriser og finanskriser, samt sikre en rettferdig handelspolitikk.

Artikler om Folkestyre
Kommentar: Mer seminar nå!

Kommentar: Mer seminar nå!

Folkelig politikk kan ikke bygges på enveiskommunikasjon fra ekkokammeret. Når Høyre leverer meningsmålinger på 40-tallet, må alle som ikke vil ha Erna Solberg tilbake i regjeringskontorene ta seg en grundig kikk i speilet. Hva gjør vi feil? Min hovedtese er at særlig...

les mer

Felles innlegg: Gi bøndene «tariffavtale»!

Krig, klimakrise og matkrise krever at vi styrker politikken for matberedskap. Internasjonal handelspolitikk har lenge lagt begrensninger for lands rett til å bestemme over egen matproduksjon. Da den nåværende avtalen i Verdens handelsorganisasjon (WTO) ble vedtatt i...

les mer
Kommentar: Markedet kan styres

Kommentar: Markedet kan styres

Om man ser markedet som natur, er det ikke lenger rom for politikk. «Det er slik naturen er. Når du holder igjen på det produktet folk bruker, så har det betydning for prisene.» Slik svarte Jonas Gahr Støre om kraftsystemet og konsekvensene av å kreve høyere...

les mer
Felleskronikk: Ingen flere tapte muligheter

Felleskronikk: Ingen flere tapte muligheter

Hvis vi vil ha en trygg og fredelig framtid er tiden for handling nå. Klimakrisen er rammen rundt alt, også den forferdelige krigen i Ukraina. Energikrisen i Europa er en anledning til å akselerere overgangen til fornybar energi og skape klimajobber. Svetlana...

les mer

Kommentar: Nyliberal faneflukt

Ingen vil ta ansvaret for den nyliberale virkeligheten. Vi forstår verken nyliberalismen eller vår samtid om vi lar oss begrense av nyliberalistenes egne analyser. I deres fortelling står motsetningen mellom autoritær stat og fritt marked, og mellom nyliberalt...

les mer
Innlegg: Demokratisk velferd

Innlegg: Demokratisk velferd

Menon Economics’ svarinnlegg i Nationen 14.12, understreker mitt poeng. NHO har bestilt en rapport og fått de svarene de var ute etter. Menon Economics har levert en rapport, som svarer på den bestillingen NHO har betalt for. Det kan ingen klandre dem for. Derfor var...

les mer

Bla i arkiv